Top Baneris

Kaip užtikrinti architektūros kokybę?

2016 gegužės 26 d.
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos architektai ir visi, kam rūpi jų kuriama aplinka, Pasaulinės architektūros dieną kviečiami minėti konstruktyviomis diskusijomis apie architektūros kokybę. Spalio 3 dieną Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas ir Lietuvos architektų sąjunga surengs tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės“. Organizatoriai kviečia teikti paraiškas pranešimams konferencijoje.

Konferencijoje siūloma diskutuoti tokiomis temomis kaip:

• architektūriniai konkursai,
• ekspertinis vertinimas,
• profesinė savivalda,
• visuomenės dalyvavimas,
• architekto statusas,
• savivaldybės vyriausiojo architekto statusas,
• kiti architektūros kokybės užtikrinimui svarbūs klausimai.

Konferencijos mokslinį komitetą sudarys Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos, Kauno technikos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir urbanistikos katedros, Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto Architektūros katedros ir Aukštųjų studijų fakulteto, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Menotyros katedros atstovai.

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti paraiškas pranešimams visus, besidominčius ir nagrinėjančius architektūros kokybę lemiančias priemones, jų teisinį reguliavimą, taikymo metodiką, kylančių problemų priežastis ir kitas susijusias temas. Paraiškos (užpildytos dalyvių anketos) su pranešimo temomis ir santraukomis (300–500 žodžių) pateikiamos registracijai iki 2016 m. rugpjūčio 1 dienos.

Apie pranešimų priėmimą bus pranešta iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. Konferencijos kalba – lietuvių.

Konferencijai planuojama parengti leidinį su pranešėjų ir jų pranešimo tezių pristatymu. Konferencijoje numatomos teminės pranešimų sesijos, vieša diskusija, konferencijos rezoliucijos priėmimas. 2017 m. architektūros kokybės užtikrinimo priemonių tema planuojama išleisti recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinį.

Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Dalyvio anketą galite rasti čia: DALYVIO ANKETA.

Konferencijos tikslas

Išnagrinėti esamas architektūros kokybės užtikrinimo priemones, aptarti ir pateikti galimas ir būtinas priemones, užtikrinančias visuomenės interesų (ypač – šiuo metu mažiausiai atstovaujamų socialinių ir kultūrinių) įgyvendinimą architektūros srityje.

Konferencijos problematika

Architektūrinis projektavimas, pastatų kokybė, jų derinimas prie aplinkos, gamtos, bei miesto landšafto paisymas ir pagarba valstybiniam ir privačiam paveldui yra pripažinti viešojo intereso klausimu. Jo užtikrinimas yra ir viena valstybės prievolių. Deja, šiuo metu taikomos priemonės negarantuoja aukštos architektūros kokybės. Ar galima (ir jei galima, tai kaip?) jas tobulinti? Kokį vaidmenį šios problemos lauke vaidina architektai, jų profesinė savivalda?

Nagrinėjant architektūros kokybės užtikrinimo priemones, svarbu įvardyti aktualiausias problemas, kritiškai įvertinti egzistuojančias architektūros kokybės laidavimo priemones, išryškinti jų pranašumus, (ne)pasiteisinusią patirtį, pasvarstyti apie galimas alternatyvas – kokie instrumentai, procedūros galėtų stiprinti šalies architektūros kokybę.

2014 metais vykusios mokslinės konferencijos „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“ rezoliucijoje pabrėžiama, kad teisės aktuose nustatant bet kokias architektūros kokybės užtikrinimo priemones, privaloma garantuoti autoriaus, statytojo ir visuomenės interesų balansą, o nustatomus reikalavimus turi aptarti architektūros praktikų, mokslininkų ir kitų šios srities profesionalų bendruomenė. Ši konferencija turėtų padėti tam pamatus.

Tikimasi, kad konferencijos rezultatai prisidės tobulinant teisinį reguliavimą, viešųjų pirkimų kultūrą, architektūrinių konkursų organizavimą ir jų darbų vertinimą, reikalavimų architektūrai formulavimą, ekspertinių vertinimų techniką, taip pat padės siekti bendro sutarimo tarp statytojų, projektuotojų bei visuomenės, leis efektyviau įgyvendinti viešąjį interesą.

Konferencijos mokslinis komitetas

Vytautas Petrušonis, doc. dr. (VGTU, Komiteto pirmininkas)
Tel. +370 687 87978, el. paštas vytautas.petrusonis@vgtu.lt
Darius Linartas, doc. dr. (VGTU)
Tomas Grunskis, doc. dr. (VGTU, VDA)
Romualdas Kučinskas, doc. (VDA)
Kęstutis Zaleckis, prof. dr. (KTU)
Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, doc. dr. (VU)
Jūratė Tutlytė, doc. dr. (VDU)
Vaidotas Kuliešius (LAR)
Vytautas Biekša (LAS)

Konferencijos organizacinis komitetas:

Daiva Bakšienė (LAR, VU)
Liutauras Nekrošius, doc. dr. (VGTU)
Aida Štelbienė (LAR)
Tel. +370 680 99800, el. paštas org@architekturumai.lt

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video