Top Baneris

Įregistruoti statinių neskubantiems statytojams gresia didelės baudos

2016 gegužės 26 d.
Pasidalykite straipsniu

Privalomą statinių registraciją nustato 2015 metų lapkričio 1 dieną įsigaliojusios įstatymų nuostatos. Iki šios datos pastatyti ir nebaigti statyti statiniai per metus turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR). Tačiau, Registrų centro duomenimis, prašymų įregistruoti statinius ne tik nepagausėjo, bet priešingai – sumažėjo.

Pagal Registrų centro viešai skelbiamą statistiką per paskutinį praėjusių metų ketvirtį įregistruoti 5 025 pastatai, per šių metų I ketv. – 4 057 (729 pastatais mažiau nei per 2015 m. I ketv.). Taigi praėjusių metų pabaigoje statytojams nustatyta prievolė iki šiol nevykdoma arba vykdoma labai vangiai. Norint išvengti baudų, iki 2015 m. lapkričio 1 dienos baigti statyti ar pradėti, bet ilgiau kaip trejus metus nebaigti (skaičiuojant nuo statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo dienos) ir neįregistruoti statiniai turi būti NTR įregistruoti iki šių metų lapkričio.

Po 2015 m. lapkričio 1 dienos baigus statinio statybos darbus ir atlikus statybos užbaigimo procedūras, ne vėliau kaip per tris mėnesius privaloma statinį ir daiktines teises į jį įregistruoti NTR. Šis reikalavimas taikomas ne tik naujos statybos atveju. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jeigu statiniai buvo rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti.

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas ne vėliau kaip per trejus metus nuo SLD išdavimo dienos. Jis registruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Atlikus statinio kadastrinius matavimus ir turint kadastro duomenų bylą, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai VTPSI teritoriniam skyriui pateikiamas prašymas išduoti šią pažymą. Statytojas taip pat privalo tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis ne rečiau kaip kartą per penkerius metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR.

Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, nekilnojamojo turto kadastro objektu laikomas statinys (taip pat nebaigtas statyti), kurio statybai reikalingas SLD, arba statinys, kuris pastatytas turint kitą statybos teisėtumą patvirtinantį dokumentą. Jeigu nesudėtingo statinio SLD pagal galiojančius teisės aktus neprivalomas, tai jį registruoti taip pat neprivalu.

Pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį, išskyrus gyvenamuosius namus, galima naudoti tik jį įregistravus NTR. Taip pat ir iki rekonstruoto ypatingo ar neypatingo statinio naujų dalių naudojimo pradžios būtina įregistruoti pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Pastarasis reikalavimas netaikomas rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

VTPSI teritoriniai padaliniai reidų metu jau aiškinasi, kaip laikomasi Statybos įstatymo reikalavimo registruoti statinius. Kol kas statybos valstybinės priežiūros pareigūnai tik informuoja statytojus apie galiojančią tvarką ir numatytas sankcijas. Nuo lapkričio administracinė atsakomybė už šios prievolės nevykdymą bus taikoma griežtai.

Statinio ir daiktinių teisių į jį registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo NTR tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 145 eurų iki 290 eurų, juridiniam asmeniui – nuo 290 iki 580 eurų. Savivaldybių administracijos turi teisę administracinę atsakomybę taikyti ir už registruotinų negyvenamosios paskirties statinių naudojimą, neatlikus jų statybos užbaigimo procedūrų ir neįregistravus NTR. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus užtraukia baudą nuo 144 iki 1 448 eurų, juridiniam asmeniui – nuo 1 448 iki 7 240 eurų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video