Top Baneris

Filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ IV dalis

2020 birželio 25 d.
AKVA 06 30 28
Pasidalykite straipsniu

Miestas užgimsta ir formuojasi skirtingai įvairiais savo gyvavimo etapais – kartais planingai, kartais gana stichiškai. Bet visada jis kuriamas žmonių. Taip pat ir miestų viešosios erdvės nuolatos keičiasi, deja, ne visuomet – į gerą.  

Architektūros kokybės vystymo asociacija 2020 m. birželio 30 d. 10.00 val. kviečia visus besidominčius (ir užsiregistravusius) į paskutinį – ketvirtą – filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ dalį. Paskaitų ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, UAB „JUNG Vilnius“ ir UAB „ACO Nordic“, informaciniai partneriai: SA.lt ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Šį kartą į klausimus: „Kokie miesto visuomeninių erdvių raidos dėsningumai tradicijos ir ideologijos įtakos aspektu ryškėja? Kaip sukurti gerai veikiančias viešąsias erdves – gerai naudojamas, daugeliui žmonių prieinamas ir jų mėgstamas vietas?“ atsakymų ieškos architektas-urbanistas, hum. m. dr. Tomas Grunskis, kuris pristatys temą „Apie tradiciją ir ideologiją miesto viešojoje erdvėje“ bei miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska, kuri nagrinės temą „Miesto viešosios atviros erdvės – dizainą grindžiantys sociologiniai aspektai“.

Pasak Tomo Grunsko, miesto viešųjų erdvių kaita ir formavimas, intensyvios urbanistinės plėtros sociokultūrinėje ir socioekonominėje aplinkoje, yra ypač opus ir aktualus klausimas tiek bendruomenėms, tiek ir profesionalams. Šioms problemoms ir klausimams dedikuoti kursai yra skirti apžvelgti miesto visuomeninių erdvių raidos dėsningumus tradicijos ir ideologijos įtakos aspektu, apžvalgai pasitelkiant platesnį sociokultūrinį kontekstą.

Dalios Čiupailaitės-Višnevskos paskaita „Miesto viešosios atviros erdvės – dizainą grindžiantys sociologiniai aspektai“ skirta gilintis į atviras viešąsias erdves mieste – svarbias gyvybingam miesto gyvenimui: nuo fizinės ir psichinės miesto gyventojų sveikatos iki mokymosi būti greta nepažįstamųjų ir didesnio saugumo mieste. Kaip rašo miesto sociologė Sharon Zukin: „Viešoji erdvė – tai langas į miesto sielą“. Gerai veikiančios viešosios erdvės – tai gerai naudojamos, daugeliui žmonių prieinamos ir jų mėgstamos vietos. Kaip tokias sukurti? Paskaitoje kalbama apie viešųjų erdvių naudojimo prielaidas, įvairių socialinių grupių poreikius jose ir galimus nenumatytus barjerus naudojimuisi, kaip kurti sinergiją tarp grupių skatinančias ir žaismingas patirtis kuriančias viešąsias erdves.

Kursai vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu)Registruotis čia.

Pirma ciklo dalis įvyko  vasario 18 d. Įrašą galima peržiūrėti čia.

Antros dalies paskaitas – gegužės 19 d. – rasite čia.

Trečios ciklo dalies paskaitas galima pamatyti čia.

Architektūros kokybės vystymo asociacijos informacija


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video