Top Baneris

Elektrėnų tikslas – pasinaudoti palankia vieta

2014 kovo 10 d.
Pasidalykite straipsniu

Elektrėnų savivaldybės jokiu būdu negalima apibūdinti tik kaip esančios pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno ar vietovės, kurioje veikia Lietuvos elektrinė. Kur kas iškalbingesni kiti faktai: daugiausia vandens telkinių Lietuvoje turinčioje vietovėje nedarbo lygis yra vienas mažiausių šalyje, gyventojų atlyginimai – vieni didžiausių Vilniaus apskrityje, čia veikiančių įmonių apyvarta yra didžiausia apskrityje, netgi statybos apimčių smukimas sunkmečiu buvo mažiausias ne tik apskrityje, bet ir visoje šalyje. Elektrėnų savivaldybės gyventojai turi daugiausia automobilių, tenkančių tūkstančiui žmonių, tačiau nėra tinginiai ir daugiausia sportuoja, palyginti su kitų apskrityje esančių savivaldybių gyventojais, be to, čia švietimo paslaugų įvairovė – viena didžiausių.

Nors dauguma prieš keletą metų kurtų įspūdingų investicinių projektų liko neįgyvendinta, Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis tiki, kad palankią geografinę padėtį dar pavyks išnaudoti ir investuotojai netruks prisiminti atidėtus projektus.

Numatė prioritetus

Elektrėnų savivaldybė yra parengusi ir patvirtinusi 2014–2020 metų strateginį plėtros planą. Jame aiškiai numatyta, kokios savivaldybės stipriosios pusės, kokios numatomos galimybės ir kaip jas reikėtų išnaudoti. Būtent tam patvirtintos prioritetinės sritys, tikslai ir uždaviniai.

Pirmas prioritetas skirtas ekonominiam konkurencingumui didinti. Bus siekiama kurti palankią ekonominę aplinką ir skatinti investicijas, verslumą, verslo plėtrą, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą.

Taip pat bus siekiama efektyviai išnaudoti turistinį potencialą, atnaujinti ir plėsti turizmo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas turizmo paslaugų plėtrai. Būtina kurti ir patrauklią gyvenamąją bei darbo aplinką kaimiškosiose vietovėse, skatinti ūkinės veiklos diversifikaciją.

Antras Elektrėnų savivaldybės prioritetas 2014–2020 metais – visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas. To siekti bus mėginama kuriant efektyvią švietimo sistemą, užtikrinant vaikų ir jaunimo užimtumą, kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą, formuojant sveiką visuomenę. Bus siekiama garantuoti ir socialinių paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą, skatinti gyventojų aktyvumą, gerinti kultūros ir sporto infrastruktūrą, didinti savivaldybės veiklos efektyvumą.

Trečias prioritetas, kurį nusimatė Elektrėnų savivaldybė – darni teritorijų ir infrastruktūros plėtra. To bus siekiama atnaujinant ir plečiant inžinerinės priežiūros sistemas, vykdant darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą, kuriant efektyvią aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinant darnią teritorijų plėtrą bei kokybišką gyvenamąją aplinką.

Išskirtinumas – geografinė padėtis

Meras K. Vaitukaitis, paprašytas įvardyti pagrindinius Elektrėnų privalumus siekiant pritraukti investicijų, neabejojo – akivaizdus savivaldybės privalumas yra geografinė padėtis. „Esame centre tarp dviejų Lietuvos didmiesčių. Investuotojai turėtų įvertinti, kad būnant mūsų mieste jiems lengvai bus prieinami maždaug milijonas vartotojų – Kauno ir Vilniaus regiono gyventojų. Investuotojams taip pat galime pasiūlyti išplėtotą susisiekimo infrastruktūrą, kvalifikuotus darbuotojus – šiuos Elektrėnų profesinio mokymo centras ruošia atsižvelgdamas į verslininkų poreikius“, – pasakojo K. Vaitukaitis.

Anot jo, natūralu, kad didieji miestai, ypač sostinė, pritraukia didžiąją dalį investicijų. Tačiau ir Elektrėnai turi ką pasiūlyti Lietuvos bei užsienio investuotojams: vandens išteklius, tinkančius rekreacijai, sportui, turizmui, pramogoms plėtoti, konstruktyvų vietos valdžios ir verslo bendradarbiavimą.

Potencialiems investuotojams ne mažiau svarbu nekilnojamojo turto, žemės ir jos nuomos kainos, švaresnė, saugesnė aplinka, išplėtotas sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, efektyvus profesinis ugdymas moderniose mokymo įstaigose.

Investuotojams turi ką pasiūlyti

Svarbiausias pastarųjų metų projektas, kuris buvo bendrai finansuotas iš Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto – Ledo rūmų Elektrėnuose atnaujinimas ir plėtra. Šie darbai baigti 2013 metais. Rekonstruoti Ledo rūmai atitinka tarptautinius standartus, todėl čia galima rengti tarptautinio lygio ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo varžybas.

Taip pat Elektrėnų savivaldybė aktyviai įgyvendina Merų pakto įsipareigojimus mažinti anglies dvideginio emisiją į aplinką ir yra parengusi Darnios energetikos veiksmų planą, pagal kurį renovuota didžioji dalis savivaldybės mokymo ir gydymo įstaigų pastatų, Ledo rūmai. Kasmet keičiami susidėvėję centralizuotai tiekiamos šilumos tinklai, racionaliai naudojamos Kazokiškių sąvartyne susikaupusios dujos Vievio miestui šildyti. Taip pat anglies dvideginio emisiją sumažins planuojama dviejų biokuro katilų statyba Lietuvos elektrinėje.

Tarp didžiausių Elektrėnų savivaldybėje įgyvendintų ir planuojamų įgyvendinti projektų – Lietuvos elektrinės kombinuotojo ciklo 9-ojo bloko statybos. Didžiausias darbdavys Elektrėnų savivaldybėje – bendrovė „Boen Lietuva“ – stato naują administracinį pastatą, kelis cechus. Įmonė planuoja papildomai priimti dirbti dar bent 100 darbuotojų. Transporto ir logistikos įmonės plečia savo veiklą ir automobilių parką. Per pastaruosius kelerius metus Elektrėnų savivaldybėje aktyviai plėstos kaimo turizmo sodybos.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video