Top Baneris

Architektūros viešasis administravimas egzistuoja tik popieriuose

2017 rugsėjo 21 d.
architekturos vystymo asociacija.jpg fin
Pasidalykite straipsniu

Architektūros kokybės vystymo asociacija 2016–2017 metais atliko tyrimą „Architektūros viešojo administravimo sistemos vertinimas ir tobulinimo galimybių analizė“. Panašių tyrimų Lietuvoje iki šiol atlikta nebuvo. Tiriami buvo visi instituciniai lygmenys – valstybės, savivaldybės, profesinės savivaldos.

Kiekviename lygmenyje gilintasi į institucijos statusą, vykdomas funkcijas pagal įstatymus (išskiriant, kurios iš jų priskirtinos viešajam administravimui), vykdomų funkcijų poįstatyminį reguliavimą, t. y. kokie yra jos veiklą reguliuojantys dokumentai, identifikuojami sprendimus priimantys subjektai, esminiai procesai, jų rezultatai ir vykdomų funkcijų atitiktį viešojo administravimo principams.

Tyrimo organizatorių teigimu, architektūros viešojo administravimo sistema iš esmės neegzistuoja, nors teisės aktuose yra numatyta pavienių normų, kurios sukuria tokios sistemos egzistavimo įvaizdį, tačiau praktikoje pasigendama teisinio reguliavimo, kuris numatytų aiškiai struktūrizuotą ir efektyvią sistemą.

Architektūros viešajame administravime, kartais net tuose pačiuose procesuose, dalyvauja trijų skirtingų lygių subjektai, kuriems deleguotos tam tikros viešojo administravimo funkcijos, t. y., valstybės valdymo lygmens institucijos (ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos), savivaldybių lygmens institucijos bei asociacijų (profesinės savivaldos) lygmens subjektai (Lietuvos architektų rūmai). Šiems subjektams surasti bendrą kalbą, kuri užtikrintų architektūros kokybę, kartais būna gana sudėtinga būtent dėl griežtų ir nelanksčių viešojo administravimo sistemos taisyklių, jų trūkumo arba netinkamo aiškinimo ir taikymo bei kt.

Architektūros kokybės vystymo asociacija kviečia į viešą tyrimo pristatymą, kuriame bus aptariama, su kokiomis esminėmis problemomis susiduriama architektūros srities viešajame administravime ir kokios yra architektų dalyvavimo teisiniame reglamentavime, tiek kompetencijų pasiskirstyme galimybės.

Laikas: 2017 m. spalio 6 d. 10 val.
Vieta: Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius (Vilniaus g. 22, Kaunas).
Renginys nemokamas.
Registracija vyksta čia


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video