Top Baneris

Aplinkos ministerija: vėjo elektrinė – ne statinys

2016 sausio 25 d.
Pasidalykite straipsniu

Ar vėjo elektrinės priskiriamos nekilnojamiesiems daiktams ir yra laikomos statiniais? – tokių klausimų dažnai sulaukia Aplinkos ministerijos specialistai.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme įrašyta, kad elektrinė – elektros energijos gamintojo nuosavybės ar kita teise valdomas energetikos objektas, skirtas elektros energijai ar elektros ir šilumos energijai bendrosios gamybos būdu iš atsinaujinančių išteklių gaminti, kurį sudaro vienas ar daugiau tarpusavyje technologiškai susijusių elektros energiją generuojančių įrenginių, prijungtų prie elektros tinklų.

Taigi, vėjo elektrinė, anot AM specialistų, energetikos objektas, o ne statinys. Tame energetikos objekte gali būti ir pastatų, ir inžinerinių statinių, ir inžinerinių tinklų, ir susisiekimo komunikacijų, kurie priskiriami atitinkamoms statinio kategorijoms – nesudėtingi, neypatingi ar ypatingi.

Statybos įstatyme nustatyta, kad statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

Taip pat Statybos įstatyme nustatyta, kad laikančiosios konstrukcijos yra konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis yra laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą bei pastovumą.

Civiliniame kodekse nekilnojamaisiais daiktais laikomi tie, kurie negali būti perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės. Jei, norint perkelti daiktą į kitą vietą, būtina jį išmontuoti į sudedamąsias dalis, šis daiktas praranda savo paskirtį (arba vertę), todėl laikytinas nekilnojamuoju daiktu.

Kiekvienas statinys turi nustatytą naudojimo paskirtį ir privalo būti naudojamas pagal paskirtį.

AM specialistų teigimu, energetikos objekte žemės paviršiaus plote ant stacionariai įrengtų pamatų (poliai ir ant jų gelžbetoninė konstrukcija) pastatytas (sumontuotas) daiktas, susidedantis iš gamykloje pagamintų kilnojamųjų daiktų (dviejų dalių tuščiaviduris konusinis plieninis vamzdis, kitos konstrukcijos, elektros kabeliai, generatorius, sparnuotė, ir kt.), laikytinas nekilnojamuoju daiktu ir inžineriniu statiniu, turinčiu laikančiąsias konstrukcijas, skirtas laikyti konstrukcijų ir įrenginių (generatoriaus ir sparnuotės) sukeliamas bei kitas (vėjo, sniego, ledo it kt.) apkrovas, ir užtikrinančias viso inžinerinio statinio mechaninį atsparumą bei pastovumą. Toks inžinerinis statinys būtų naudojamas pagal paskirtį.

Perkeliant šį inžinerinį statinį, būtina jį išmontuoti į atskiras dalis (lieka įrengti pamatai, atskiros konstrukcijos, generatorius, sparnuotė, elektros kabeliai ir kt.), taigi, jis praranda savo naudojimo paskirtį ir vertę.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video