Top Baneris

55 technologiniai terminai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas architektas

2023 vasario 8 d.
Šiuolaikinis dizainas, technologijos, terminologija architektūros naujienos

Judant pirmyn pasauliui, kuriame technologijos užima vis didesnę kasdienybės dalį, kartu tobulėja ir kasdienio darbo įrankiai, atsiranda naujovės ir šiuolaikinį pasaulį ir dizainą atitinkantys terminai. Ne išimtis ir dizainerių bei architektų sritis, kurioje kompiuterinių technologijų atradimai drastiškai pakeitė profesionalų darbo pobūdį. Šiuo metu technologijos yra dar sparčiau plėtojamos tam, kad galėtų pakeisti ir lengvinti kasdienį gyvenimą bei darbo praktiką. Tad galbūt laikas palikti kulmaną, vatmaną ir liniuotes praeitame šimtmetyje bei griebtis virtualiosios realybės akinių ir dirbtinio intelekto dizaino!

Dirbtinis intelektas

AI (angl. Artificial Intelligence) – dirbtinis intelektas. Nurodo programinės įrangos gebėjimą atlikti užduotis, kuriomis paprastai reikia žmogaus intelekto, pavyzdžiui, mokymasis, sprendimų priėmimas, problemų sprendimas ir kalbos supratimas.

ANN (angl. Artificial Neural Network) – dirbtinis neuronų tinklas. Tai yra technologijų mokymosi algoritmo tipas, sukurtas remiantis žmogaus smegenų struktūra ir funkcijomis. ANN susideda iš tarpusavyje saujungtų mazgų arba „neuronų“, kurie apdoroja ir perduoda informaciją.

ANI (angl. Artificial Narrow Intelligence) – dirbtinis siaurasis intelektas. Tai dirbtinio intelekto sistemos, skirtos atlikti konkrečiai užduočiai ar funkcijai. Tokios sistemos yra specializuotos ir savo kompetencijos srityje gali atitikti žmogaus gebėjimų lygį, tačiau jos nepritaikytos mokymuisi ir prisitaikymui prie naujų užduočių. Tokių sistemų pavyzdžiai: „Alexa“, „Siri“, vaizdo atpažinimo sistemos ir kt.

AGI (angl. Artificial General Intelligence) – dirbtinis bendrasis intelektas. Dirbtinio intelekto sistemos, kurios gali mokytis ir prisitaikyti prie naujų užduočių ir aplinkos. Tokios sistemos geba atlikti įvairias užduotis atitinkant žmogaus gebėjimų lygį, o įgydamos daugiau patirties gali mokytis ir prisitaikyti. AGI sistema laikoma sekančiu dirbtinio intelekto vystymo etapu.

careerswithstem.com
© careerswithstem.com

ASI (angl. Artificial Super Intelligence/Machine Conscious) – dirbtinis superintelektas/sąmoninga mašina. Tai dar nerealizuota sistema, apibūdinanti superintelektą, kuris būtų pranašesnis už žmogaus intelektą. Tokios sistemos dažnai minimos mokslinėje fantastikoje kaip turinčios galimybę pranokti žmogaus intelektą visose srityse ir galbūt net pasiekti sąmoningą savęs suvokimą.

IA (angl. Intelligent Automation) – išmanioji automatizacija. Dirbtinio intelekto ir kitų technologijų, skirtų verslo procesams ir sprendimų priėmimui automatizacija. Tikslas – pagerinti efektyvumą ir tikslumą bei atlaisvinti darbuotojus, kurie galėtų sutelkti dėmesį į didesnę pridėtinę vertę kuriančią veiklą.

IMS (angl. Intelligent Maintenance Systems) – išmaniosios priežiūros sistemos. Tai sistemos, kuriose naudojamas dirbtinis intelektas ir kitos technologijos, siekiant optimizuoti įrangos priežiūrą. IMS prižiūri įrangos veikimą ir esamą būklę, optimizuoja veikimo grafikus, numato, kada reikalinga tam tikra priežiūra.

GenAI (angl. Generative Artificial Intelligence) – generuojantis dirbtinis intelektas. Tai dirbtinio intelekto sistemos, kurios gali kurti naują turinį: vaizdus, garsus, tekstus. Jos naudoja mokymosi metodą, kurio metu apdoroja duomenų rinkinį ir panaudoja jį naujų pavyzdžių modeliavimui.

GAN (angl. Generative Adversarial Nets) – generuojantys priešpriešiniai tinklai. Tai technologijų mokymosi modelis, sudarytas iš dviejų neuroninių tinklų: generatoriaus ir diskriminatoriaus. Generatorius sukuria naujus duomenis, o diskriminatorius nustato, ar duomenys yra tikri ar netikri. Sistemos vystosi vienu metu: generatorius bando kurti duomenis, kurių neįmanoma atskirti nuo tikrų, o diskriminatorius bando nustatyti jų tikrumą. Tai gali būti panaudojama atskirti dirbtinio intelekto sukurtų duomenų bazę nuo žmogaus sukurtų duomenų.

www.mytechdecisions
© www.mytechdecisions

Technologijų sąveika

Tekstinis įrašas (angl. prompt). Žinutė ar užklausa, kuri nustatoma norint sulaukti atsakymo ar veiksmo. Tokios užklausos yra svarbi dirbtinio intelekto ir žmogaus bendravimo ir suvokimo dalis.

T2A (angl. Text to Audio) – teksto konvertavimas į garsą. Technologijos arba sistemos, kurios gali konvertuoti rašytinį tekstą į žodinį garsą.

A2T (angl. Audio to Text) – garso konvertavimas į tekstą. Sistemos naudoja garso atpažinimo metodus, analizuojančius garso signalą ir generuoja ištartų žodžių stenogramą.

T2D (angl. Text to 3D) – teksto konvertavimas į 3D modelį. Technologijos arba sistemos, kurios gali paversti rašytinius aprašymus į 3D modelius ar simuliacijas.

T2I (angl. Text to Image) – teksto konvertavimas į vaizdą. Technologijos ar sistemos, kurios gali generuoti statinius vaizdus iš rašytinių aprašymų ar instrukcijų.

T2V (angl. Text to Video) – teksto konvertavimas į vaizdo įrašą. Technologijos arba sistemos, kurios gali generuoti vaizdo įrašus iš rašytinių aprašymų ar instrukcijų.

T2T (angl. Text to Text) – teksto vertimas į tekstą. Parašyto arba atspausdinto teksto konvertavimo iš vienos kalbos ar formato į kitą procesas naudojant dirbtinį intelektą.

T2M (angl. Text to Motion) – teksto konvertavimas į vaizdinį judesį. Parašyto arba įvesto teksto konvertavimas į vaizdinį judesį arba animaciją procesas naudojant dirbtinį intelektą.

T2C (angl. Text to Code) – teksto konvertavimas į kodą. Sistemos, naudojančios dirbtinį intelektą tam, kad sukurtų kodą pagal nurodytas instrukcijas ar aprašymus.

parametric architecture.com
© parametric-architecture.com

A2A (angl. Audio to Audio) – garso konvertavimą į garsą. Šios sistemos naudoja garso apdorojimo metodus tam, kad gebėtų analizuoti garso signalus ir generuotų naują, panašų į originalą bet kitokiu formatu ar vaizdu. Tai gali būti dokumento mažinimo, triukšmą izoliuojančios sistemos ir pan.

B2T (angl. Brain to Text) – smegenų konvertavimas į tekstą. Tokios sistemos naudoja neurovaizdavimo arba smegenų ir kompiuterio sąsajos technologijas tam, kad išmatuotų ir interpretuotų smegenų veiklą bei sukurtų tekstą pagal stebimą smegenų veiklą. Šiuo metu tai yra spekuliatyviausia dirbtinio intelekto sritis.

BCI (angl. Brain-Computer Interface) – smegenų ir kompiuterio sąsaja. Sistema, leidžianti asmeniui valdyti išorinius įrenginius, naudojant savo smegenų veiklą. Tokia sistema naudoja neurovaizdavimą ir kitas technologijas, kad išmatuotų ir interpretuotų smegenų veiklą, o vėliau paverstų ją komandomis, kurios būtų naudojamos valdyti išorinius įrenginius. Ši technologija daugiausia plėtojama siekiant padėti žmonėms, turintiems fizinę negalią bendrauti ir kontroliuoti savo aplinką.

API (angl. Application Programming Interface) – taikomųjų programų sąsaja. Taisyklių rinkinys, apibrėžiantis, kaip skirtingos programinės įrangos sistemos gali bendrauti viena su kita.

archistar.ai
© archistar.ai

Procesų automatizavimas

DS (angl. Data Science) – duomenų mokslas. Tai sritis, apimanti mokslinių metodų, procesų ir sistemų naudojimą, siekiant išgauti žinias ir įžvalgas iš struktūrizuotų ir nestruktūrizuotų duomenų.

DPA (angl. Digital Process Automation) – skaitmeninių procesų automatizavimas. Technologijų panaudojimas verslo procesams automatizuoti. DPA apima programinės įrangos įrankių ir platformų naudojimą, siekiant supaprastinti ir automatizuoti pasikartojančias, paprastas užduotis (duomenų įvedimas, dokumentų apdorojimas, klientų aptarnavimas ir kt).

DX (angl. Digital Transformation) – skaitmeninė transformacija. Skaitmeninių technologijų integravimas į visas verslo sritis lemia esminius verslo veikimo ir vertės teikimo klientams pokyčius.

IoT (angl. Internet of Things) – įrenginių tinklas. Tarpusavyje sujungtų įrenginių, transporto priemonių, pastatų ar kitų objektų tinklas, kuriame yra įrengti jutikliai, programinė įranga ir tinklo ryšys, leidžiantis rinkti ir keisti duomenis.

IoAT (angl. Internet of All Things) – visų „įrenginių“ tinklas. Platesnė sąvoka, apimanti ne tik įprastus įrenginius, pastatus ir kt., bet ir žmones, gyvūnus ir kitas gyvas būtybes.

NFT (angl. Non-Fungible Token) – nepakeičiamo turto vienetas. Skaitmeninio turto tipas, nurodantis unikalaus daikto, pavyzdžiui, meno kūrinio ar kolekcinio daikto, nuosavybės teisę. NFT yra laikomi skaitmeninėje erdvėje ir yra unikalūs, todėl negali būti keičiami, kopijuojami.

NLP (angl. Neural Language Programming) – neuroninės kalbos programavimas. Lingvistikos ir dirbtinio intelekto kryptis, orientuota į kompiuterių ir žmogaus kalbų sąveiką. NLP metodai naudojami analizuojant ir generuojant tekstą, kalbą ir kitas žmonių bendravimo formas.

Courtesy Synthesis Design Architecture
© Courtesy Synthesis Design + Architecture

SOTA (angl. State of the Art) – naujausia objekto būsena. Nurodo aukščiausią dabartinį išsivystymo lygį arba pažangiausią technologijos ar srities būklę.

IaaS (angl. Infrastructure as a Service) – infrastruktūra kaip paslauga. Su kompiuterių infrastruktūra (serverių, saugyklos, tinklų) susijusių paslaugų teikimas internetu.

SaaS (angl. Software as a Service) – programinė įranga kaip paslauga. Paslaugų, susijusių su programine įranga teikimas, kurių metu tiekėjai prižiūri programinę įrangą savo serveriuose, o vartotojai ją pasiekia per naršykles ar panašias platformas.

PaaS (angl. Platform as a Service) – platforma kaip paslauga. Paslaugų, susijusių su skaičiavimo platformomis (operacinės sistemos, duomenų bazės, tarpinės programinės įrangos), teikimas internetu. PaaS tiekėjai siūlo platformą, kurioje vartotojai gali kurti, diegti ir valdyti savo programas, neprižiūrėdami pagrindinės infrastruktūros.

FaaS (angl. Function as a Service) – funkcija kaip paslauga. Kompiuterinių funkcijų debesyje atlikimo modelis, kuriame kūrėjai gali kurti ir diegti programas kaip atskiras funkcijas, nesijaudindami dėl pagrindinės infrastruktūros.

AR (angl. Augmented Reality) – papildytoji realybė. Skaitmeninio turinio (vaizdų, teksto, vaizdo įrašų) perdavimas į realų pasaulį. Tokios technologijos naudoja jutiklius ir algoritmus, kad suprastų vartotojo aplinką ir pateiktų skaitmeninę informaciją realiuoju laiku.

PerkinsWill
© Perkins+Will

VR (angl. Virtual Reality) – virtualioji realybė. Kompiuteriu sukurtas trimatis aplinkos modelis, su kuriuo galima sąveikauti pakankamai realiu ar fiziniu būdu.

MR (angl. Mixed Reality) – mišrioji realybė. Papildytosios realybės ir virtualiosios realybės hibridas, kuriame realūs ir virtualūs elementai egzistuoja ir sąveikauja toje pačioje erdvėje. MR pavyzdžiai yra interaktyvūs muziejaus eksponatai, mokykliniai modeliai ir pan.

XR (angl. Extended Reality) – išplėstoji realybė. Tai plati kategorija, apimanti AR, VR, MR ir kitokias technologijas. Naudojami jutikliai ir algoritmai sukuria buvimą virtualiojoje arba papildytojoje aplinkoje jausmą. XR pavyzdžiai yra virtualiosios realybės pramogų parkai arba interaktyvūs mokymo modeliai ir pan.

media biltrax.com
© media-biltrax.com

Kompiuterinis dizainas

CAD (angl. Computer-Aided Design) – kompiuterizuotas projektavimas. Kompiuterių programinės įrangos naudojimas projektavimo objektams ar sistemoms kurti, modifikuoti, analizuoti arba optimizuoti. Tokia programinė įranga paprastai apima piešimo, matmenų nustatymo, 3D modeliavimo, vizualizavimo įrankius.

CAE (angl. Computer-Aided Engineering) – kompiuterizuotoji inžinerija. Kompiuterių programinės įrangos naudojimas inžinerinėms sistemoms ar procesams analizuoti, modeliuoti arba optimizuoti. Tokia programinė įranga dažniausiai naudojama projektavimui, kuriant gaminius, struktūras ar sistema, siekiant įvertinti jų veikimą, patikimumą ar saugą.

CAM (angl. Computer-Aided Manufacturing) – kompiuterizuotoji gamyba. Kompiuterių programinės įrangos naudojimas gamybos procesams ar sistemoms valdyti arba optimizuoti. Tokia programinė įranga naudojama gaminant produktus, jų dalis ar komponentus, siekiant automatizuoti ir supaprastinti gamybos procesą. Tokia programinė įranga apima gamybos instrukcijų kūrimą, valdymo įrankius, taip pat proceso planavimą ir kt.

CGI (angl. Computer Generated Imagery) – kompiuteriu sugeneruotas vaizdas/kompiuterinė grafika. Kompiuterinės grafikos srityje įprastai naudojama specializuota programinė įranga ir tam tikri prietaisai, tokie kaip 3D modeliavimo programos, vaizdo kūrimo varikliai ir didelio galingumo kompiuteriai. Kompiuterinė grafika naudojama plataus spektro vizualinių efektų, fotorealistinių vaizdų, stilizuotos grafikos bei abstrakčių vizualizacijų sukūrimui.

UD (angl. Universal Design) – universalus dizainas. Universalus dizainas yra produktai, aplinkos bei sistemos kurie yra naudojami visų žmonių su maksimaliu pajėgumu be poreikio adaptuoti bei naudoti tikslingą dizainą. Šios koncepcijos principai siekia sukurti produktus, aplinkas bei sistemas kurie yra lengvai prieinami, integruojami bei yra lengvo naudojimo visoms amžių, galimybių žmonių grupėms. Ši koncepcija dažniausiai panaudojama statinių, gatvių bei viešų erdvių projektavimo srityje ir nuosavo naudojimo sistemose, tokiose kaip elektronika, buitiniai prietaisai, programinė įranga.

DT (angl. Design Thinking) – projektavimo mąstymas. Projektavimo mąstymas yra problemų sprendimo būdas kuris vadovaujasi naudotojo identifikacijos ir supratingumo poreikiais, idėjų bei prototipų generavimu ir sprendimų tobulinimu bei išbandymu. Toks mąstymas dažnai naudojamas produktų, paslaugų ir patirčių kūrime ir akcentuoja naudotojo patirtį. Taip pat akcentuojamas greitas prototipų kūrimas.

© connect.buildnext.in

DFA (angl. Design for Assembly) – surenkamasis dizainas. Surenkamasis dizainas tai kūrimo būdas kuris siekia sumažinti produkto dalių kiekį bei surinkimo sudėtingumo lygį.

DFM (angl. Design for Manufacturing) – gamybinis projektas. Gamybinis dizainas tai kūrimo būdas, kuris aprėpia gamybinius procesus bei su tuo susijusius apribojimus dizaino etape siekiant optimizuoti gamybą bei jos kainą.

DFMA (angl. Design for Manufacturing Assembly) – gamybinis surinkimo dizainas. Gamybinis surinkimo dizainas kombinuoja DFA bei DFM metodus.

DVT (angl. Design Verification Test) – projekto patikrinimo testas. Testas, užtikrinantis, ar gaminys arba sistema atitinka projektavimo kriterijus.

MVP (angl. Minimum Viable Product) – minimalus perspektyvus produktas. Produkto versija, turinti pakankamai funkcijų, kad ją galėtų naudoti ankstyvieji vartotojai, kurie vėliau duotų atsiliepimų, padėsiančių kuriant produktą.

POOC (angl. Proof of Concept) – pilotinių projektų atlikimas. Prototipas arba demonstracija, vykdoma siekiant patikrinti idėjos ar koncepcijos įgyvendinamumą, potencialią vertę. Tai naudojama naujo produkto ar paslaugoms techniniams, veiklos ar verslo aspektams ištirti.

re thinkingfuture.com
© re-thinkingfuture.com

TRL (angl. Technology Readiness Level) – technologijos pasirengimo lygis. Skalė, naudojama technologijos išvystymo lygiui matuoti, siekiant įvertinti technologijos pasirengimą tolesnei plėtrai ar komercializacijai.

EIR (angl. Environmental Impact Report) – poveikio aplinkai ataskaita. Dokumentas, kuriame yra įvertinamas galimas siūlomo projekto ar veiksmo poveikis aplinkai. Tokia ataskaita dažnai reikalaujama pagal įstatymus tam tikrų tipų projektams ir yra naudojama siekiant informuoti priimant sprendimus, užtikrinti, kad projektas atitiktų aplinkosaugos taisykles ir politiką.

SLA (angl. Service Level Agreement) – paslaugų lygio sutartis. Tiekėjo ir kliento sutartis, apibrėžianti suteikiamų paslaugų lygį. Tokia sutartis paprastai nurodo atlikimo standartus ir paslaugų prieinamumą, kurių tiekėjas įsipareigoja laikytis, taip pat suteikti paslaugas gedimų ar sutrikimų atveju.

TOS (angl. Terms of Service) – naudojimosi sąlygos. Teisinės sąlygos, reglamentuojančios produkto ar paslaugos naudojimą, apibūdina vartotojo ir tiekėjo teises ir pareigas, taip pat bet kokius gaminio ar paslaugos naudojimo apribojimus.

NPS (angl. Net Promoter Score) – klientų rekomendavimo indeksas. Klientų lojalumo ir pasitenkinimo matas, nustatomas pagal klientų įvertinimus rekomenduojant produktą ar paslaugą skalėje nuo 0 iki 10.

Parengta pagal parametric-architecture.com

Komentarai