Top Baneris

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos padalinio 40-mečio proga – konferencija

2014 spalio 20 d.
Pasidalykite straipsniu

2013 metų kovo 20 dieną Vilniaus dailės akademijos Senatas patvirtino regioninio padalinio – Klaipėdos fakulteto steigimą. Jo specialybės didžiąja dalimi orientuotos į dizaino profesinį rengimą. 

Profesionalaus dizaino pradžia Klaipėdos mieste ir regione sietina su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros įsteigimu 1974 metais. Tuomet, įkurta prie Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto, iki 1982 metų ji vadinosi Klaipėdos vaizdinės agitacijos katedra. Vėliau katedra ne kartą keitė pavadinimą, tačiau visus 40 metų iš esmės rengė vizualiojo arba komunikacijų dizaino specialistus, t.y. tuos, kurie įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis sprendžia vizualinio turinio pateikimą.

Šis dizaino mokymo ir kūrybos tradicijas tęsiantis padalinys yra tapęs neatskiriama Klaipėdos miesto ir regiono kultūrinio gyvenimo dalimi ir net savastimi, jei kalbėsime apie gausų būrį išugdytų gabių menininkų ir dizainerių bei stipriai įtvirtintus dizaino ir kaligrafijos mokyklos pamatus. Nuo įkūrimo pradžios padalinį jau baigė daugiau nei 700 studentų. Tarp skyriaus ugdytinių paminėtini žinomi Klaipėdos, Lietuvos ar net pasaulio kūrėjai. O ir dėstytojų komanda – vieni žymiausių Klaipėdos menininkų, dizainerių, teoretikų, humanitarų. Ši dėstytojų ir profesionalių kūrėjų įvairovė formuoja savitą regioninę dizaino mokyklą ir unikalų požiūrį į vizualiosios aplinkos sprendimus bei liudija kūrybinės industrijos mieste ir regione formavimąsi.

Siekdamas pristatyti keturių dešimtmečių dizaino kultūrą Klaipėdos mieste ir regione bei tuo pačiu išryškinti dizaino sektoriaus reikšmę regiono raidai ir padidinti dizaino mokyklos žinomumą šalyje ir už jos ribų, VDA Klaipėdos fakultetas šiemet organizavo renginių ciklą „40 dizaino kartų“. „Baroti“ galerijoje surengta Klaipėdos padalinį baigusių absolventų dailės paroda, publikuota keletas straipsnių regioninėje spaudoje, surengti fakulteto pristatymai visuomenei.

Renginių ciklą spalio 24 dieną vainikuos tarptautinė konferencija „Dizaino mokykla ir jos įtaka regionui“ Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10), kurioje pranešimus skaitys lektoriai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos. Konferencijos tema – profesionalios dizaino mokyklos regione formavimasis, analogiškų Lietuvoje ir užsienyje regionuose veikiančių padalinių įtaka kūrybinių industrijų sektoriaus formavimuisi regione ir sąveika su regiono strateginiu vystymusi.

Konferenciją palydės didžiosios VDA Klaipėdos padalinio dėstytojų, studentų ir absolventų parodos atidarymas renovuotose Klaipėdos fakulteto patalpose (Daržų g. 18). Parodoje pristatomi 100 dizaino kūrėjų darbai bus publikuoti parodos kataloge.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

RENGINIO PROGRAMA

10.00 val. Konferencijos atidarymas.

10.20 val. prof. Vakaris Bernotas, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas. „40 dizaino kartų“.

Pranešimas paruoštas parodinės ekspozijos „40 dizaino kartų“ pagrindu ir pristato skirtingu laiku studijas Klaipėdoje baigusių kūrėjų darbo sritis ir jų požiūrį į dizainą.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video