Top Baneris

Įsigaliojo naujos tvarkymosi statybvietėse taisyklės

2014 rugsėjo 15 d.
Pasidalykite straipsniu

Šiandien, rugsėjo 15 dieną, įsigaliojo aplinkos ministro Kęstučio Trečioko pasirašytos patikslintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, kuriose atsirado reikalavimas statybvietėje ne tik rūšiuoti, bet ir atskirai laikyti susidarančias atliekas.
Statybvietėje turės būti išrūšiuotos ir, iki perduodant jas perdirbti ar utilizuoti specializuotoms įmonėms, atskirai laikomos komunalinės, inertinės, tinkamos perdirbti ir pakartotinai naudoti, pavojingos ir netinkamos perdirbti atliekos.
Komunalinėmis atliekomis laikomi maisto likučiai, tekstilės gaminiai, buitinės ir į jas savo pobūdžiu ar sudėtimi panašios kitokios atliekos, inertinėmis − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamoms atliekoms, antrinėms žaliavoms priskiriamas popierius, stiklas, pakuotės, plastikas ir kt. medžiagos, pavojingoms atliekoms − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, kurios gali turėti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai, medžiagos. Netinkamomis perdirbti atliekomis laikomos izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.
Patikslintos taisyklės taip pat nustato, kad statybvietėje gali būti išrūšiuojama ir daugiau atliekų rūšių, atsižvelgus į statybų rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos turinčioms teisę jas tvarkyti įmonėms.
Patikslinti ir pavojingų statybinių atliekų laikymo terminai. Jos statybvietėje gali būti laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius ir ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video