Top Baneris

Studentų bendrabučių būklė – itin prasta: kuriamas renovacijos finansavimo modelis

2020 sausio 11 d.
bendrabuciai renov 2
Asociatyvi nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui sudaryti aukštosioms mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms palankias sąlygas renovuoti studentų bendrabučius.

„Gyvenimo sąlygos yra svarbi ne tik mokymosi, bet ir Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų įvaizdžio dalis. Tad mūsų studentams ir mokiniams reikia sudaryti palankias sąlygas gyventi tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus renovuotuose bendrabučiuose. Tikimės, kad bendromis pastangomis bus sukurtas aukštųjų ir profesinių mokyklų finansinio skatinimo įrankis, padėsiantis tai pasiekti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Ministras pabrėžia, kad peržiūrėjus aukštųjų ir profesinių mokyklų turimą nekilnojamąjį turtą taip pat būtina priimti sprendimus dėl tikslingo jo panaudojimo, perteklinį gyvenamąjį plotą reinvestuojant į renovavimą.

Protokoliniu sprendimu Vyriausybės pasitarime nutarta įpareigoti Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA) drauge su Finansų ministerija sukurti bandomąją skatinamojo finansavimo paskolomis priemonę, kuri leis atnaujinti studentų bendrabučius. Taip pat nutarta pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kartu su Finansų ministerija pateikti sisteminius siūlymus dėl mokymo įstaigų nenaudojamo nekilnojamojo turto tolesnio valdymo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2018 m. atlikta mokymo įstaigų bendrabučių užimtumo analizė rodo, kad aukštosiose mokyklose studentams skirtas gyvenamasis plotas išnaudojamas apie 80 proc., o profesinėse mokyklose bendrabučių vietų pasiūla viršija paklausą.

2018 m. duomenimis, valstybiniai universitetai patikėjimo teise valdė 73 bendrabučius, kurių bendras plotas – apie 165 tūkst. kv. metrų, kolegijos – 60 bendrabučių, kurių bendras plotas – 104 tūkst. kv. metrų, profesinės mokyklos – 97 bendrabučius, kurių bendras plotas – 249 tūkst. kv. metrų. Aukštųjų mokyklų bendrabučiuose apgyvendinta 22 940 studentų, o profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose – 5250 mokinių.

Siekdamas spręsti bendrabučių infrastruktūros problemas, švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. sausį sudarė tarpinstitucinę komisiją, į kurią kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savo atstovus delegavo Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Finansų ministerija ir Lietuvos studentų sąjunga.

Įvertinusi aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių valdymo, būklės ir užimtumo situaciją, tarpinstitucinė komisija nustatė, kad daugumos bendrabučių būklė labai prasta, ir pateikė siūlymą kreiptis Viešųjų investicijų plėtros agentūrą dėl galimybės sukurti bendrabučių finansavimo modelį bei lėšų skyrimo ne tik bendrabučių išorės atnaujinimo programai, bet ir vidaus patalpų bei inžinerinių sistemų sutvarkymo darbams.

Komisija taip pat identifikavo mokymo įstaigų nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kuris ateityje galėtų būti reinvestuojamas į studentų bendrabučių atnaujinimą.

Konstatuota, kad dėl demografinių priežasčių sumažėjus studentų ir mokinių skaičiui, universitetai, kolegijos ir profesinio mokymo įstaigos peržiūri bendrabučių valdymą – atrenka, kuriuos bendrabučius iš turimų vertėtų renovuoti, kad būtų optimaliai panaudojamas valstybės turtas.

Taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai optimizuojant profesinio mokymo įstaigų tinklą, perteklinių bendrabučių pastatų, ypač – esančių mažose gyvenvietėse, yra atsisakoma juos perduodant Turto bankui. Vien 2019 m. perduoti trys bendrabučiai.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video