Top Baneris

Statybos techniniame reglamente aiškiau apibrėžiamos architektūros kūrinių autorių teisės (2)

2023 liepos 21 d.
sven mieke fteR0e2BzKo unsplash
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projektą, kuris numato tęstinį autorių dalyvavimą statinio projekto rengime. Tai pat patikslintos savivaldybių vyriausiųjų architektų atliekamos funkcijos statinio projektavimo procesuose, statinio ir projekto ekspertizės aktų registracijos tvarka, rašoma ministerijos pranešime.

„Statybos metu sukuriamas statinys yra architektūros kūrinys, autorių teisių objektas, taigi  projektuojant ir statant statinius taikomas ne tik Statybos, bet ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Praktikoje dėl autorių teisių pažeidimų ne tik kyla teisminių bei architektų profesinės etikos ginčų, bet besikeičiant projektuotojams neretai nukenčia ir pati architektūros kokybė. Todėl siekiant išvengti projektavimo trukdžių ir užtikrinti aukštesnę sprendinių kokybę, statybos techniniame reglamente aiškiau apibrėžiame iš minėtų įstatymų kylančius projektavimo reikalavimus. Tuo pačiu pakeitimu sprendžiame ir kitus uždavinius, susijusius su projektavimo ir projektų patikros kokybės gerinimu“, – sako aplinkos viceministrė Daiva Matusevičė. 

Siūloma, kad projektuotojas projekte ir projektiniuose pasiūlymuose turės nurodyti kūrinio autorius. Autoriai turės pasirašyti projektinius pasiūlymus, techninį ir darbo projektą pritardami statinio architektūros sprendiniams. Aiškiai įvardijama prievolė keičiant projektą projektuotojui turėti statinio architektūros kūrinio autoriaus sutikimą.

Numatoma, kad jei savivaldybės atsakingi asmenys ar struktūriniai padaliniai turi pateikti išvadas dėl projektinių pasiūlymų, savivaldybės vyriausiasis architektas arba jam pavaldus valstybės tarnautojas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ suformuos paraiškas dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams. Šis pakeitimas ne tik panaikins proceso fragmentiškumą informacinėje sistemoje „Infostatyba“, bet ir leis savivaldybės vyriausiajam architektui vienoje vietoje valdyti visas pastabas, pasiūlymus.

Atsakingi asmenys ar struktūriniai padaliniai įvertinę pritarimui pateiktų projektinių pasiūlymų sprendinius, visuomenės informavimo metu teiktus pasiūlymus, susijusius su jiems priskirta sritimi, turės pateikti išvadas informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Savivaldybės vyriausiasis architektas, įvertinęs atsakingų padalinių išvadas, pritars arba motyvuotai nepritars projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbdamas „Infostatyboje“.

Taip pat projekte numatyta, kad Architektūros įstatyme nurodytas savivaldybės vyriausiojo architekto kompetencijai priskirtas funkcijas atliks savivaldybės vyriausiasis architektas, o techniniai veiksmai susiję su šių funkcijų atlikimo procesu galės būti patikėti vyriausiajam architektui pavaldžiam valstybės tarnautojui.

Dar vienas pakeitimas yra susijęs su ekspertizės aktų registravimu ir peržiūra IS „Infostatyba“. Kai statinio projekto ar statinio ekspertizė bus atliekama pakartotinai, statinio ir projekto ekspertizės rangovai privalės išnagrinėti pirminę ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo IS „Infostatyba“ pateiktas pastabas ir į jas atsižvelgti arba atmesti nurodant argumentus. Be to, ekspertizės rangovai IS „Infostatyba“ galės peržiūrėti savo ar kito ekspertizės rangovo atliktos ekspertizės aktus, kai bus atliekama pakartotinė to paties projekto ar statinio ekspertizė.

Kitas planuojamas minėto statybos techninio reglamento pakeitimas yra susijęs su Elektros energetikos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais elektros energijos persiuntimo elektros tinklais patikimumo reglamentavimo pokyčiais, pagal kuriuos vartotojai nebeskirstomi į tris patikimumo kategorijas. 

Pastabas ir pasiūlymus statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projektui galima teikti iki rugpjūčio 2 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).


Pasidalykite straipsniu
Komentarai
  • Dar

    2023-07-24, 8:02  

    Mano nuomone, brėžinių braižytojai ar vizualizacijų sudarytojai nėra architektūros kūrinio autoriai ( gamyba nėra kūryba) ,į autorių sąrašą turėtų būti įrašomi esminius architektūrinius sprendinius sukūrę architektai. Kita vertus , architektūros kūrinių autorius prie kūrinių atvaizdų turėtų nurodyti ir visos NT verslo įmonės ir statybos rangos įmonės savo tiklalapuose.

  • re

    2023-07-24, 7:52  

    Pagaliau…

Rekomenduojami video