Top Baneris

Šilutės rajonas: neįstengiama pasinaudoti resursais

2014 birželio 16 d.
Pasidalykite straipsniu

Šilutės rajonas visoje Lietuvoje pirmiausia žinomas dėl pavasarinių potvynių, kurių metu apsemiami ne tik laukai, bet ir sodybos, keliai. Rajonas dar garsėja unikaliu Ventės ragu, kuriame veikia ornitologinė stotis, pritraukianti nemažai lankytojų. Šalia esančios marios sudaro neblogas sąlygas turizmo plėtrai, tačiau į klausimą, ar visa tai palankiai išnaudojama, peršasi labiau neigiamas nei teigiamas atsakymas.

Šilutės rajonas turi pasirengęs planavimo dokumentus – ir savivaldybės artimiausio laikotarpio strateginį veiklos planą, ir 2015–2024 metų strateginį plėtros planą.

Pati savivaldybė akcentuoja šiuos privalumus: palanki geografinė padėtis, patraukli aplinka verslui ir investicijoms, gerai išplėtota susisiekimo infrastruktūra, gera aplinka turizmo plėtrai. Tačiau strateginių planų rengėjai atkreipia dėmesį, kad privalumus reikia išnaudoti, o tai iki šiol nelabai daroma.

Kalbant apie turizmą, Šilutės rajonas priskiriamas prie geriausiai vertinamų šalies rajonų. Pagrindiniai privalumai – vaizdingas kraštovaizdis ir saugomų teritorijų gausa. Tačiau pagal turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą Šilutės rajono savivaldybė priskiriama prie vidutinių, o pagal turizmo infrastruktūros objektų vertinimą, kuris atspindi įrengtų turistinių trasų, takų ir maudyklių skaičių bei investicijas – užima žemiausią vietą palyginti su kitomis šalies savivaldybėmis.

Turizmo plėtrą Šilutės rajono savivaldybėje stabdo nedidelė turizmo paslaugų pasiūla. Daugelis gamtos ir kultūros objektų neparengti vietos ir užsienio turistams, trūksta sudarytų maršrutų, informacijos, menka laisvalaikio pramogų pasiūla.

Vertinant palankią investicinę aplinką, pirmiausia atkreipiamas dėmesys į turtingus gamtinius Šilutės rajono išteklius. Tačiau palyginti su kaimyninėmis Klaipėdos miesto, Klaipėdos ir Kretingos savivaldybėmis investicinis Šilutės rajono patrauklumas yra gerokai mažesnis. Savivaldybė nepasižymi išplėtota pramone ir verslo rūšimis, inžinerinė infrastruktūra išplėtota nepakankamai, čia blogesnės ir įsidarbinimo galimybės. Visa tai tiesiogiai daro įtaką menkai perkamajai gyventojų galiai ir neskatina vartojimo. Be to, ir ekonominė veikla Šilutės rajono savivaldybėje nėra visiškai pritaikyta prie vietos gamtos ir rinkos sąlygų.

Minėtos kaimyninės savivaldybės yra intensyviausiai besiplėtojančios šalyje, dėl to Šilutės rajonas irgi įgauna privalumų. Jų suteikia ir gera susisiekimo infrastruktūra. Rajone gana gerai išplėtotas krašto ir rajoninių kelių tinklas, yra geležinkelio atšaka Klaipėda–Šilutė.

Analizuojant verslo ir pramonės padėtį Šilutės rajone, ir privalumų, ir trūkumų yra bemaž vienodai. Kalbant apie privalumus galima pastebėti, kad čia palanki verslo sektoriaus struktūra, kai dominuoja didesnę pridėtinę vertę kuriančios veiklos (pramonė ir sparčią plėtrą demonstruojančios paslaugos), o prekybos dalis yra iš dalies mažesnė. Pridėtinę vertę sukuria ir savivaldybėje veikiantys keli stiprūs pramonės subjektai.

Trūkumai – maža rinka ir vartotojų perkamoji galia, o tai stabdo verslo plėtrą, žemas verslumo lygis, tarp kaimiškųjų Klaipėdos apskrities savivaldybių žemesnis verslumo lygis yra tik Skuodo rajono savivaldybėje. Nors paslaugos yra vienas sparčiausiai plečiamų verslo sektorių Šilutės rajone, dar nėra pasiektas šalies ar Klaipėdos apskrities paslaugų plėtros lygis.

Trumpai apie Šilutės rajoną

Administracinis centras – Šilutė.
Rajono užimamas plotas – 1706 kv. km (32,7 proc. apskrities ploto).
Gyventojų – 44 tūkst.
Pietiniu pakraščiu teka Nemunas su intakais Jūra, Gėge, Veižu, Leite, Šyša. Į Miniją įteka Tenenys ir Veiviržas. Rajone yra 55 ežerai (didžiausias – Krokų Lanka) ir 8 tvenkiniai, didelė ir savita Aukštumalės pelkė.
Yra Rambyno kraštovaizdžio, Kintų ir Pleinės botaniniai, Meškinės pedologinis draustiniai, Nemuno deltos regioninis parkas.
Žemės ūkio naudmenos užima 49,6 proc. bendro rajono ploto, miškai – 22,3 proc., keliai – 1,4 proc., užstatytos teritorijos – 1,7 proc., vandenys – 20,4 proc., kita žemė – 4,5 proc.

EKSPERTO ŽVILGSNIS
Dėmesį atkreipia didelis nedarbas
Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Laurynas Rekašius

Laurynas Rekašius

Laurynas Rekašius

Šilutės rajono savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 40 vietą iš 53 rajono savivaldybių. Investicijų srities įvertinimas šiek tiek viršijo šalies vidurkį (48,6 balo) ir siekė 57,6 balo. Tokį įvertinimą padėjo pasiekti palanki mokesčių aplinka, ypač maži verslo liudijimų tarifai – jų kaina dažniausiai neviršija 100 litų. Maži tarifai veiklai vykdyti ypač svarbūs pasienio savivaldybėse, kuriose egzistuoja didelė kontrabandos grėsmė.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video