Top Baneris

2014 lapkričio 24 d.
Pasidalykite straipsniu

„Lygiai prieš metus Rygoje įvykusi tragedija, kai, įgriuvus prekybos centro „Maxima“ stogui žuvo 54 žmonės, tapo visuotine ir itin skaudžia pamoka: sustiprinome statybų valstybinę priežiūrą, o jai sugriežtinti parengėme nemažai teisės aktų pakeitimų“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Aplinkos ministro įsakymu yra pakeistas ypatingus statinius reglamentuojantis statybos techninis reglamentas ir sugriežtinti tokiems statiniams priskirtinų pastatų požymiai. Aplinkos ministerijos specialistai taip pat jau yra parengę atitinkamas Statybos įstatymo, Civilinio kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pataisas.

Pavyzdžiui, siūlomos ATPK pataisos leistų padidinti statinių, ypač ypatingų, naudojimo priežiūros, kurią vykdo savivaldybių administracijos, veiksmingumą, statinių naudotojų ir techninių prižiūrėtojų atsakomybę už netinkamą šių statinių techninės priežiūros organizavimą. Jiems taip pat numatomos nuobaudos, jeigu paaiškėja, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai ar gyvybei ir nesiimama priemonių avarijai išvengti, jeigu įvykus statinio avarijai nesiimama skubių priemonių užkirsti kelią tolesnėms pasekmėms ir pan.

Priėmus siūlomas pataisas, bus nustatyta juridinio asmens atsakomybė už neteisėtą statybą naudojamuose statiniuose. Pavyzdžiui, už statybos darbų vykdymą naudojamame statinyje, kai jame nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, siūloma skirti nuo 1,54 tūkst. iki 8,7 tūkst. eurų baudą statytojui ir (ar) rangovui. Už pakartotinius tokius pačius veiksmus bauda didėtų nuo 5,8 tūkst. iki 17,4 tūkst. eurų.

Atsakomybei už statinio sugriuvimą ir tuo padarytą žalą padidinti siūlomos Civilinio kodekso pataisos. Už tai turės atsakyti ir statinio projekto ekspertizės rangovas. Jis tam tikrais atvejais atsakys ir už defektus, nustatytus per garantinį terminą.

„Parengtos teisės aktų pataisos nereiškia, kad jau padedame tašką. Mūsų specialistai ir toliau juos tobulins. O kaip naudojami pastatai, ypač tie, kur lankosi daug žmonių, atidžiai stebi ministerijai pavaldi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI)“, – pažymėjo ministras Kęstutis Trečiokas.

VTPSI nuolat tikrina šalies didžiuosius prekybos centrus, parduotuves. Antai nustačius, kad ant vienos Utenos parduotuvės sienos reklaminis stendas įrengtas be projekto ir pritvirtintas prie pastato laikančiųjų konstrukcijų, inspektorių nurodymu nedelsiant buvo nuimtas.

Po tragedijos Rygoje jautresni tapo ir Lietuvos gyventojai. Kilus mažiausiam įtarimui, kad pastatas naudojamas nesaugiai, jie tuoj pat informuoja VTPSI. Specialistai operatyviai patikrina tokius pranešimus. Pavyzdžiui, pagal gautą skundą patikrinus kino teatrą „Laikas“ Šiauliuose nustatyta, kad jis rekonstruojamas be statybą leidžiančio dokumento.

Gyventojai apie galimą nesaugų statinio naudojimą ar pastebėtus statybos reikalavimų pažeidimus kviečiami pranešti VTPSI elektroniniu būdu http://vtpsi.lt/.

AM inf.

Vizualizacijoje – šiandien jau sulyginto su žeme prekybos centro „Maxima“ Rygoje projektas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video