Top Baneris

Renovacijos investicijų planų kokybę užtikrins viešumas

2014 vasario 20 d.
Pasidalykite straipsniu

Pastaruoju metu Aplinkos ministerija gavo daug skundų dėl parengtų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūrai“ vertinant investicijų planus nustatyta daug techninių klaidų, neatitikimų daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašui. Siekiant įvertinti jų kokybę, bus patikrinti 5 atrinkti investicijų planai. Šių patikrinimų rezultatai bus skelbiami viešai.

„Siekiame, kad daugiabučių renovacija būtų kuo efektyvesnė ir negalime leisti, kad investicijų planai būtų nekokybiški. Geriausius rezultatus mums padės užtikrinti viešumas“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Apie investicinių planų kokybę, jų parengimo terminus bei mažą įmonių, esančių Centrinės pirkimo organicazijos (CPO) sąrašuose, skaičių buvo diskutuota ir vasario 13 dieną vykusių Lietuvos renovacijos apdovanojimų metu. Tuomet susirinkę Lietuvos savivaldybių merai išsakė savo nuogąstavimus tiek dėl pačių planų parengimo kokybės, tiek dėl terminų.

VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „Projektų ekspertizė“ ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atliks 5 atrinktų investicijų planų patikrinimus. Bus įvertinti techniniai rodikliai, darbų kiekiai, namo energinis naudingumas, numatomų įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemonių parinkimas ir jų energinio naudingumo nustatymas.

Bus tikrinama, ar teisingai nustatytos preliminarios namo atnaujinimo priemonių ir projekto suvestinės kainos, taip pat kainos projekto finansavimo plano ir preliminaraus investicijų paskirstymo namo butų ir kitų patalpų savininkams. Dėmesys bus skiriamas ir investicijų ekonominio naudingumo nustatymo įvertinimui. Patikrinimų išvados turės būti pateiktos iki kovo 17 d.

Investicijų planų patikrinimo rezultatai bus skelbiami VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ (BETA) internetinėje svetainėje www.beta.lt. Taip pat bus organizuojamas patikrinimo rezultatų aptarimas su šių planų rengėjais.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video