Top Baneris

Radviliškio katilinėje bus kūrenamas tik biokuras

2015 vasario 13 d.
Pasidalykite straipsniu

Pastačius naują 8 MW galios vandens šildymo katilą ir 2 MW galios kondensacinį ekonomaizerį, Radviliškio katilinėje šilumos energijai gaminti bus naudojamas tik biokuras. Atsisakę importuojamo iškastinio kuro, šilumos gamintojai Radviliškyje nebebus priklausomi nuo gamtinių dujų kainų šuolių ir taps konkurencingesniais rinkos dalyviais.

Išliks konkurencingi rinkoje

Šiuo metu vienas bendrovės „Radviliškio šiluma“ įgyvendinamų projektų – „Radviliškio miesto kuro katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą ir kogeneracinį įrenginį“. Įmonės direktorius Pranas Mickaitis pasakojo, kad 2009–2010 metais „Radviliškio šiluma“ nuosavomis ir Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos lėšomis pastatė biokuro katilinę su dviem kondensaciniais ekonomaizeriais (5 MW ir 2 MW šilumos galios) ir 150 KW elektros kogeneracine jėgaine. Tad nuo 2010 metų pradžios katilinėje du nauji katilai kūrenami biokuru. Buvo neatnaujintas tik vandens šildymo katilas, dirbantis dujiniu kuru. Būtent šis dabar ir keičiamas į naują biokuro katilą.

Naujasis vandens šildymo katilas bus 8 MW galios, turės mechanizuotą biokuro deginimo pakurą ir kitus pagalbinius įrengimus bei sistemas. Taip pat bus įrengtas 2 MW šilumos galios kondensacinis dūmų ekonomaizeris ir visos jo sistemos bei kogeneracinė 100 KW elektros gamybos jėgainė.

„Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo iškastinio kuro – gamtinių dujų ir jų kainų svyravimo. Įgyvendinus šį projektą Radviliškio katilinėje beveik 100 proc. generuojamos šilumos bus gaunama iš biokuro. Tokiu būdu bus išlaikomas mūsų įmonės šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams teikiamos paslaugos kokybė ir patikimumas“, – sakė bendrovės „Radviliškio šiluma“ direktorius P. Mickaitis.

Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos plėtros prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietos ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą. Planuojama, kad naujas biokuro katilas šilumos gamybą iš vietos išteklių leis padidinti 6,3 GWh. Kondensacinis ekonomaizeris suteiks galimybę padidinti katilinės efektyvumą ir dėl veiksmingesnio kuro naudojimo mažins šilumos generavimo veiklos įtaką supančiai aplinkai. Įgyvendinus projektą CO2 emisijos bus sumažintos apie 1429 tonas per metus, o gamtinių dujų naudojimas – 603 tonomis naftos ekvivalento per metus.

„Dažnai klausiama, ar tokių projektų įgyvendinimas leis atpiginti šilumą? Aš į tai atsakau paprastai – atpiginti gal labai neatpigins, tačiau neleis brangti. Kur kas svarbiau užtikrinti pastovumą, nepriklausomumą nuo importuojamo kuro. Šis projektas – žingsnis į ateitį“, – kalbėjoP. Mickaitis.

Įgyvendinamo projekto vertė siekia 2,172 mln. eurų, iš jų Sanglaudos fondo parama sudaro 1,050 mln. eurų.

Mažina nuostolius tinkluose

Bendrovė „Radviliškio šiluma“ šiuo metu įgyvendina dar du investicinius projektus – modernizuoja centralizuoto šilumos tiekimo tinklus mieste. 2006–2008 metais buvo atnaujinta kiek daugiau nei 7 kilometrai miesto šilumos perdavimo tinklų. Įgyvendinus naujus projektus bendrai bus atnaujinta dar beveik 8 kilometrai trasų.

Investicinis projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“, I etapas“ finansuojamas iš ES Regioninės plėtros fondo ir šalies biudžeto lėšų.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video