Top Baneris

Privatiems kultūros paveldo valdytojams kompensuota dalis išlaidų

2015 sausio 6 d.
Pasidalykite straipsniu

2014 metų paskutinėmis dienomis privatiems kultūros paveldo savininkams buvo kompensuota dalis asmeninių lėšų, kurias 2014 metais jie skyrė savo valdomo paveldo tvarkybai. Kultūros paveldo departamentas (KPD) septyniolikos kultūros paveldo objektų valdytojams skyrė 663 489 litų kompensacijų: už tvarkomuosius paveldosaugos darbus kompensuota daugiau negu 470 tūkst. litų, likę 193 tūkst. litų skirti kompensuoti už tvarkybos darbų projektų parengimą ir taikomuosius tyrimus.

Iš viso gauti 30 prašymų kompensuoti 2014 metų darbus už daugiau nei 2 mln. litų. Palyginimui, 2013 metais buvo gauta 12 prašymų – akivaizdu, kad susidomėjimas valstybės kompensacijų sistema kasmet auga. Tai patvirtina KPD direktorė Diana Varnaitė: „Privatūs savininkai vis dažniau suvokia savo žinioje esančias kultūros paveldo vertes ir ryžtasi jas tvarkyti. Prašymų kompensuoti atliktus darbus kasmet sulaukiame vis daugiau – tai akivaizdus įrodymas, kad išmokstame dirbti petys petin ir taip naudotis visomis esamomis galimybėmis suvienydami valstybės ir privataus sektoriaus pastangas“.

Valstybės kompensacijos skirtos už privačių, tačiau visuomenei lankyti prieinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas. Šiais metais kompensacijas gavo visa paletė įvairaus kultūros paveldo – gyvenamųjų namų, dvarų, sakralinio, techninio, inžinerinio paveldo – valdytojų, kurių įvairovė kartu atspindi ir išlikusio bei tvarkomo paveldo įvairovę.

Pastebėtas aktyvesnis Kuršių nerijos kultūros paveldo valdytojų dalyvavimas. Kompensacija už praeitais metais atliktus darbus išmokėta dviem UNESCO saugomoje teritorijoje esantiems objektams: Smiltynės kurhauzo ir vilos Juodkrantėje (Miško g. 9, nuotraukoje) valdytojai susigrąžins dalį lėšų už atliktus tyrimus ir tvarkybos darbų projektus. Stakliškėse (Prienų r.) atsiradus naujam turistų traukos objektui – alaus daryklos salyklo bokštui – kompensuotos išlaidos už itin kokybiškai atlikus restauravimo ir konservavimo darbus.

Kompensacija už tvarkybos darbų projektą ir darbus skirta Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės namo Kaune valdytojams. Tai – geras pavyzdys, kaip tvarkyti laikinąją sostinę garsinančio modernizmo stiliaus paveldo objektus privačiomis lėšomis.

Dalį lėšų už atliktus tyrimus ir parengtus tvarkybos darbų projektus atgaus Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios parapija ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Vilniuje parapija. Maslauskiškių vandens malūno (Raseinių r.) valdytojams kompensuotos turbinos restauravimo darbų išlaidos.

Už karnizo, sienų paviršiaus, rūsių arkinių skliautų, vidaus sienų mūro bei stogo konstrukcijų restauravimo darbus kompensaciją gavo Kėdainiuose (Radvilų g. 41) esančio namo savininkai. Jų veikla atskleidžia kintantį kultūros paveldo valdytojų požiūrį, iš naujo įvertinant sovietmečiu apgadinto paveldo vertes ir siekimą jas atskleisti, tuo prisidedant prie istorinio viso miesto urbanistinio vaizdo atkūrimo.

Kultūros paveldo departamentas primena, kad privačių savininkų valdomų kultūros paveldo objektų tyrimai kompensuojami 100 proc., o avarinės grėsmės šalinimas, konservavimas ir restauravimas, projektavimo darbai – iki 50 proc. Itin sparčiai nykstančiam mediniam kultūros paveldui tyrimai kompensuojami 100 proc.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video