• ruukki
  • tikkurila
  • tikkurila
  • ruukki

Praktika privertė pakoreguoti Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles

2014 rugsėjo 29 d.

Praėjusią savaitę įsigaliojo patikslintos Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su šių dokumentų koregavimu.

Šiemet įsigaliojus naujam Teritorijų planavimo įstatymui, iš esmės pasikeitė teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūros. Viena iš naujovių – galimybė koreguoti teritorijų planavimo dokumentą. Tačiau per tuos devynis mėnesius, kai galioja naujasis įstatymas, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento specialistai pastebėjo, kad šalies savivaldybės skirtingai taiko koregavimo procedūrą. Todėl, atsižvelgus į gautus institucijų ir visuomenės paklausimus apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimą, buvo nutarta patikslinti minėtąsias taisykles ir išsamiau išdėstyti šių dokumentų koregavimo reikalavimus. Pavyzdžiui, nustatyta koregavimo procedūros dokumentų apimtis.

Taip pat pakeista institucija, kuri išduoda planavimo sąlygas savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti – vietoj regiono aplinkos apsaugos departamento šią funkciją atliks Aplinkos apsaugos agentūra.

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės nustato valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės dalies bendrųjų planų, savivaldybės bendrųjų planų, savivaldybės dalies bendrųjų planų ir detaliųjų planų sudėtį ir turinį, rengimo, keitimo, koregavimo tvarką, teritorijų planavimo proceso dalyvių santykius šiame procese.

 

AM inf.

 

    Komentarai

    statyba ir architektura
    archicad