Top Baneris

Paraiškos daugiabučiams modernizuoti – pagal naują kvietimų sistemą

2015 sausio 5 d.
Pasidalykite straipsniu

Nuo 2015 metų kovo 31 dienos keisis paraiškų daugiabučiams modernizuoti teikimo tvarka – jos bus priimamos pagal naują kvietimų sistemą.

Modernizavimo projektai (investicijų planai), rengiami įgyvendinant valstybinę daugiabučių modernizavimo programą, bus teikiami šią programą administruojančiai Būsto energijos taupymo agentūrai, Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą tokioms paraiškoms teikti. Iki kvietimų sistemos įsigaliojimo projektai priimami pagal dabartinę tvarką.

Naująją kvietimų sistemą numato Vyriausybės patikslintos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklės. Šių taisyklių pataisas parengė Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į dabartinę modernizavimo padėtį, statybos sektoriaus pajėgumus, savivaldybių ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus.

Kita nauja minėtųjų taisyklių nuostata, priimta Aplinkos ministerijos siūlymu, – pratęsti papildomos valstybės paramos daugiabučiams modernizuoti teikimą. Ligi šiol valstybė teikė 40 proc. paramą daugiabučiui modernizuoti. Ją sudaro įstatymo numatyta 15 proc. valstybės parama ir papildoma 25 proc. parama iš Klimato kaitos specialios programos lėšų. Ši papildoma parama skiriama tuo atveju, jeigu rangos darbų sutartis renovacijos projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 metų gruodžio 31 dienos ir jeigu projektas įgyvendintas iki 2015 metų spalio 1 dienos.

Pratęsus papildomos 25 proc. paramos teikimą, ji bus skiriama projektams, kuriems vykdyti rangos darbų sutartys sudarytos iki 2015 metų kovo 31 dienos ir kurie bus įgyvendinti iki 2016 metų liepos 1 dienos. Jeigu projektai, kuriems įgyvendinti statybos rangos sutartys sudarytos iki 2014 metų gruodžio 31 dienos ir kurie bus neužbaigti iki 2015 metų spalio 1 dienos arba jeigu statybos rangos darbų sutartys iki 2014 metų gruodžio 31 dienos parengtiems projektams sudarytos po 2015 metų kovo 31 dienos ir šie projektai įgyvendinti po 2016 metų liepos 1 dienos, papildomos valstybės paramos dydis mažinamas iki 20 proc.

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos rengiamiems ir iki 2017 metų gruodžio 31 dienos įgyvendinamiems projektams bus teikiama 20 proc. papildoma valstybės parama, o projektams, įgyvendintiems nuo 2017 metų gruodžio 31 dienos iki 2020 metų gruodžio 31 dienos, – 15 proc. papildoma parama.

Atkreipiamas dėmesys, jog nuo 2015 metų sausio 1 dienos įsigalios Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostata, kad papildoma valstybės parama nuo įstatymo įsigaliojimo dienos rengiamiems ir įgyvendinamiems projektams teikiama tik tuo atveju, jeigu numatoma pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę.

Aplinkos ministerijos inf.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video