Top Baneris

Paaiškėjo uždaryto Lukiškių kalėjimo pastatų ateitis

2020 birželio 17 d.
Lukiškių kalėjimas
S. Žiūros nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Trečdalis uždaryto Lukiškių kalėjimo pastatų bus skiriama visuomeninėms edukacinėms reikmėms švietimo, kultūros, inovacijų, technologijų srityse bei kitiems visuomenės viešiems poreikiams tenkinti, likusi dalis bus perduodama ilgalaikei nuomai, o ligoninės pastatai – parduodami. Tokiam Lukiškių kalėjimo pastatų ir teritorijos vystymo scenarijui šiandien pritarė Vyriausybė, remdamasi VĮ Turto banko parengta komplekso įveiklinimo galimybių studija.

„Atsižvelgę į visuomenės ir įvairių institucijų išsakytus lūkesčius ir norus, šiandien priėmėme sprendimą, kuriuo sudaromos sąlygos ir istorinės atminties įprasminimui bei kartu užtikrinama didžiausia nauda valstybei kaip komplekso savininkei. Visuomeninės dalies vystymas ir ilgalaikė nuoma yra optimalus sprendimas, atsižvelgiant į komplekso reikšmę ir daugiafunkciškumą, ekspertinį vertinimą bei visuomenės interesus“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Pernai uždaryto Lukiškių kalėjimo kompleksą sudaro 17.292,11 m2 pastatų ir ~ 2.2 ha žemės. VĮ Turto bankas vertino 5-is Lukiškių kalėjimo vystymo scenarijus. Visuose scenarijuose buvo prieita prie nuomonės, kad Lukiškių komplekso dalį, kurioje buvo įsikūrusi ligoninė tikslinga parduoti, o dėl likusio komplekso dalies buvo vertinamos tokios alternatyvos: viso likusio komplekso vystymas, visuomeninės dalies vystymas ir likusios dalies pardavimas; visuomeninės dalies vystymas ir likusios dalies ilgalaikė nuoma, viso likusio komplekso pardavimas ir viso likusio komplekso ilgalaikė nuoma.

Pagal pasirinktą scenarijų, ligoninės pastatus (3 400 m²) ir sklypą numatoma parduoti už maždaug 6 mln. eurų viešame aukcione, visuomeninę dalį (4 231 m² ) panaudoti edukacinėms veikloms, o likusią dalį (14 531 m²) išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu.

Įgyvendinti šį scenarijų numatoma per 4–5 metus (pastato paruošimas pardavimui gali trukti iki 2 metų, nuomos konkursas – iki 3 metų, vystymas – iki 5 metų). Skaičiuojama, kad valstybinės dalies vystymui prireiks apie 10,9 mln. eurų investicijų.

560607 216457 1287x836 1

Visuomeninėje dalyje numatoma plėtoti edukacines veiklas, orientuotas į visuomenės pažangai būtinų kompetencijų puoselėjimą per švietimą, kultūrą, inovacines ir technologines sritis. Šiam tikslui bus telkiamos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto, Kultūros, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pajėgos, bus bendradarbiaujama ir su Vilniaus miesto savivaldybe.

Šiandienos posėdžio metu Vyriausybė nusprendė, kad Lukiškių kalėjimo komplekso valdymas perduodamas VĮ Turto bankui, kartu pavedant parduoti pastatus, vykdyti laikinas veiklas, vystyti visuomeninę dalį bei organizuoti ilgalaikės nuomos konkursą. Nuomojamos dalies įveiklinimo projektą planuojama pripažinti valstybei svarbiu projektu. Tikimasi, kad rinka sugebės maksimaliai išnaudoti šio Lukiškių kalėjimo daugiafunkciškumą ir pasiūlyti inovatyvius, kompleksinius ir išradingus sprendimus dėl komplekso dalies įveiklinimo, kurie sudarys sąlygas šalies gyventojams, miestiečiams ir svečiams susipažinti su šiuo istoriniu objektu, dalyvauti įvairiose veiklose.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video