Top Baneris

Nuo ko priklauso statinio projekto rengimo etapų skaičius?

2016 sausio 12 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento specialistai pastaruoju metu gauna daug paklausimų iš žmonių, kada statinio projektas rengiamas dviem etapais (techninis projektas ir darbo projektas) ir vienu etapu (techninis darbo projektas).

Statinio projektas – viena iš svarbiausių statybos proceso dalių, kurioje, atsižvelgiant į normatyvinius teisės aktus, pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai. Būtent pagal šiuos sprendinius yra įteisinama, t. y. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir vykdoma statyba. Akivaizdu, kad statybos įteisinti nei juo labiau vykdyti be statinio projekto negalima.

Kaip – vienu ar dviem etapais – racionaliau rengti statinio projektą, turėtų patarti projektuotojas, kai statytojas kreipiasi į jį užsakyti projektavimo paslaugą. Padėti priimti geriausią sprendimą gali tik kvalifikuotas, patyręs ir sąžiningas specialistas. Todėl verta pasidomėti pasirinkto projekto vadovo atliktais darbais, išgirsti atsiliepimų apie jo projektų kokybę iš juos įgyvendinusių žmonių. Informaciją apie specialistus, kuriems suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, galima rasti Statybos produkcijos sertifikavimo centro tinklalapyje www.spsc.lt ir Architektų rūmų tinklalapyje www.architekturumai.lt.

Statinio projektas gali būti vykdomas vienu arba keliais etapais. – tai pirmasis ir pagrindinis projekto rengimo etapas, o darbo projektas – tai antrasis etapas, pratęsiantis techninį projektą, jame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal jį atliekami statybos darbai. Statinio projektas, sujungiantis techninį ir darbo projektus, vadinamas techniniu darbo projektu. Statinio projekto etapų rengimą nustato statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ II skirsnis.

Yra nustatyta, kad naujos statybos, statinio rekonstravimo ir statinio kapitalinio remonto projektas rengiamas dviem etapais – techninis projektas ir darbo projektas – taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, kai rangovas parenkamas pagal techninį projektą, arba statytojui pageidaujant. Dviem etapais – investicijų planas (ar investicijų projektas) ir techninis darbo projektas rengiamas pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Dviem etapais statinio projektas statytojo pageidavimu dažniausiai rengiamas ypatingų statinių statybos atveju, nes sudėtinga iškart detalizuoti visus sprendinius. Šiuo atveju darbo projektas paprastai rengiamas dalimis statybos metu ir, jeigu reikia, pagal jį pataisomas techninis projektas.

Kitais atvejais projektai rengiami vienu etapu – t. y. naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninis darbo projektas, supaprastintas projektas, tipinis statinio techninis darbo projektas; kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto techninis darbo projektas; vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus nesudėtingus) techninis darbo projektas.

Atkreiptinas dėmesys, kad statytojo pageidavimu, vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus nesudėtingus) naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektai gali būti rengiami dviem etapais – techninis projektas ir darbo projektas.

Statinio projektą sudaro atskiros dalys, kuriose pateikiami tam tikros techninės srities – architektūros, konstrukcijų, susisiekimo, elektrotechnikos ir kt. – projektiniai sprendiniai. Kiekvienu atveju projekto dalių sudėtis yra nustatoma atskirai, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, tam, kad projekto apimtis ir detalumas būtų pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statybos kainai nustatyti bei statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Ruošiant projektą būtina pasirūpinti ir tam tikrais projekto rengimo dokumentais: projektiniais pasiūlymais, technine užduotimi ir pan. Išsami statinio projekto sudėtis yra pateikta statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.

Rengiant statinio projektą reikia gerai išmanyti teisės aktus ir turėti atitinkamą architektūrinį ar inžinerinį išsilavinimą, o ypatingos kategorijos statiniams – dar ir kvalifikacijos atestatą, todėl projektus rengti dažniausiai patikima šių sričių specialistams. Tačiau, bent jau iš dalies suprasti, kas tai yra statybos projektas, o svarbiausia, kada ir kam jis reikalingas, turėtų kiekvienas žmogus, besiruošiantis statyboms.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video