Top Baneris

Miškų urėdijos ėmėsi gelbėti privačių savininkų apleistus kelius

2016 spalio 24 d.
Rietavo miškų urėdijos nuotr.
Rietavo miškų urėdijos nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Miškų urėdijos nuo metų pradžios visoje šalyje jau yra sutvarkiusios ir atnaujinusios apie 940 km miško kelių. Tai yra papildomai, t. y. neskaičiuojant kasmet jų lėšomis prižiūrimų ir taisomų miško kelių, sutvarkyti kilometrai.

Iki metų pabaigos bus sutvarkytas visas tūkstantis kilometrų. Tai daugiausia per privačias valdas vingiuojantys ar prie itin lankomų objektų miškuose vedantys keliai. Tam tūkstančiui kilometrų sutvarkyti Aplinkos ministerija skyrė per 4 milijonus eurų iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos.

Iki 2015 metų miško keliai buvo prižiūrimi ir remontuojami miškų urėdijų, privačių miškų savininkų, kitų miško valdytojų, Kelių priežiūros ir plėtros bei Lietuvos kaimo plėtros programų lėšomis. Tačiau privačiuose miškuose jų būklė kasmet blogėjo. Todėl Aplinkos ministerija parengė Miškų įstatymo pataisas, leidžiančias miško keliams prižiūrėti bei taisyti papildomai naudoti Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas ir įpareigojančias miškų urėdijas rūpintis kelių priežiūra ir remontu visų nuosavybės formų miškuose.

Kai Seimas pritarė šioms pataisoms, praėjusį gruodį Vyriausybė patvirtino Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašą. Pagal šį Aplinkos ministerijos parengtą dokumentą visose miškų urėdijose š. m. pradžioje buvo sudarytos komisijos iš urėdijų, Valstybinės miškų tarnybos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, miško savininkų asociacijų ir savivaldybių atstovų. Jos pasiūlė, kuriuos miško kelius reikia pirmiausia taisyti. Miškų urėdai, atsižvelgę į komisijų siūlymus ir Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos skirtas lėšas, patvirtino prioritetinių miško kelių, kuriuose numatoma atlikti priežiūros ir taisymo darbus, sąrašus ir planus. Jie paskelbti miškų urėdijų tinklalapiuose.

Nors bendra miško kelių visų nuosavybės formų miškuose priežiūros ir taisymo sistema jau veikia, bet, pasak Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktoriaus Nerijaus Kupstaičio, tai nereiškia, kad tik miškų urėdijos atsako už tų kelių būklę. Miškų įstatymas numato, kad miško kelius, einančius per kelių miško savininkų ir valdytojų valdas, turi prižiūrėti ir tvarkyti ne tik jų valdytojai ir savininkai, bet ir naudotojai. Kitaip tariant, sugadinus miško kelią, privalu jį sutaisyti ar tinkamai atlyginti jo savininkui už padarytą žalą.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video