Top Baneris

Lietuvos architektų rūmų vadovybė paskelbė ilgą suplanuotų darbų sąrašą

2016 gegužės 16 d.
Pasidalykite straipsniu

Naujai išrinkti LAR tarybos nariai (Daiva Bakšienė, Audrius Ambrasas, Linas Tuleikis, Vaidotas Dapkevičius, Vaidotas Kuliešius, Edmundas Andrijauskas, Daiva Gasiūnienė, Rūta Stuopelienė, Jonas Barkauskas, Irena Kliobavičiūtė, Gintautas Baranauskas, Marija Nemunienė, Saulius Danius) prieš kelias dienas jau rinkosi į pirmąjį posėdį, kuriame buvo nagrinėjamos tiek skubiai spręstinos užduotys, tiek ilgalaikės strategijos.

Įvertinus turimas užduotis ir realias galimybes, buvo nustatyti šie LAR veiklos prioritetai: 2005-2006 metais pradėtas visapusiškos atestuotų architektų profesinės savivaldos įkūrimas; Architektūros įstatymo priėmimas; LAR veiklos profesionalumo ir patikimumo didinimas; architektų profesinės etikos nuostatų propagavimas.

Pagrindiniams tikslams siekti buvo nutarta artimiausiu metu: aktyviai įsijungti į Architektūros įstatymo priėmimo bei Architektų rūmų įstatymo pakeitimo procesus; patvirtinti naują LAR projekto vadovo pareigybę ir skelbti konkursą šioms pareigoms užimti; skelbti konkursą anksčiau patvirtintoms LAR teisininko pareigoms užimti; automatizuoti gaunamų duomenų surinkimo, valdymo, viešinimo, architektų informavimo procesus sukuriant LAR informacinę duomenų bazę; atnaujinti turimas komunikavimo priemones, kompleksiškai spręsti informacijos viešinimo klausimus; atskiru leidiniu išleisti Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksą, užtikrinti jo sklaidą, gerinti profesinės etikos priežiūros sąlygas.

Vykdant dar 2013 metais susirinkime priimtą nutarimą, buvo išrinkti du LAR pirmininko pavaduotojai – Linas Tuleikis ir Audrius Ambrasas.

Posėdyje taip buvo patvirtintas sprendimas dėl naujų LAR narių priėmimo. Jais tapo atestuoti architektai Rūta Dambrauskaitė, Andrius Gabrys, Audrys Karalius.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video