Kvietimas: tarpdisciplininė mokslinė konferencija architektūros kokybės kriterijams aptarti

2014 liepos 18 d.

Atsižvelgus į vasaros laiką, Lietuvos architektų rūmai (LAR) pratęsė paraiškų pranešimams spalio mėnesį organizuojamoje konferencijoje „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“ pateikimo terminą iki rugpjūčio 15 dienos.

LAR, Lietuvos architektų sąjunga (LAS) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakulteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedra 2014 metų spalio 6-ąją, Pasaulinę architektūros dieną, organizuoja tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“.

Konferencijoje siūloma diskutuoti tokiomis temomis kaip:

• Architektūros kokybė ir jos įtaka visuomenės gerovei;
• Architektūros kokybės vertinimo problematika;
• Esminiai architektūros kokybės kriterijai (reikalavimai);
• Architektūros kokybės teisinis reguliavimas ir jo efektyvumas.

Konferencijos mokslinį komitetą sudarys VGTU, LAS, LAR, KTU, VDA, VU atstovai. Teikti paraiškas pranešimams yra pakviestos ir kitos aukštosios mokyklos, ruošiančios architektus, menotyrininkus, kultūrologus, teisininkus. Pranešimus skaityti taip pat pakviesti mokslinius tyrimus nagrinėjamose srityse atliekantys institutai.

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti paraiškas pranešimams visus, besidominčius ir benagrinėjančius architektūros kokybės, jos vertinimo, teisinio reguliavimo ir kitas susijusias temas. Paraiškos (užpildytos dalyvių anketos) su pranešimo temomis ir santraukomis (300-500 žodžių) pateikiamos registracijai iki 2014 07 15. Apie pranešimų priėmimą bus pranešta iki 2014 08 15. Konferencijos kalba: lietuvių.

Konferencijai planuojama parengti iki-konferencinį leidinį su pranešėjų ir jų pranešimo tezių pristatymu. Konferencijoje numatoma: pranešimai, diskusija įtraukiant klausytojus, pranešėjų „apskritas stalas“, konferencijos rezoliucijos priėmimas. Po konferencijos bus parengtas recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Konferencijos tikslas

Atsižvelgiant į nuolat kylantį poreikį ir įvertinant teisinio reguliavimo galimybes, aptarti architektūros kokybės ir jos vertinimo reglamentavimo problemas, su jų sprendimu susijusius uždavinius.

Konferencijos problematika

Sudėtinga ir daugialypė architektūros kokybės kriterijų samprata siejama su architektūrinių objektų poveikiu, jų funkcionavimu, jų kūrimo procesu, su asmens ir visuomenės pažiūromis, architektūros įtaka visuomenės gerovei. Gvildenant architektūros kokybės kriterijus svarbu įvardinti aktualiausias problemas, kritiškai įvertinti architektūros kokybės traktavimą, išryškinti pasiekimus, pasiteisinusią patirtį, pasvarstyti apie perspektyvas – kaip teisinis architektūros kokybės reguliavimas galėtų padėti kuriant sveiką, darnią, estetiškai vertingą aplinką. Diskusijoje būtų naudinga išryškinti klausimus, atsakymai į kuriuos galėtų tapti architektūros kokybės vertinimo nuostatų kristalizavimo ir jų teisinio interpretavimo gairėmis. Tikimės, kad konferencija pagelbės ne tik tikslinant architektūros kokybės sampratą, bet ir įvardinant konkrečius esminius architektūros kokybės kriterijus (reikalavimus), kurie galėtų tapti efektyvaus, visuomenės interesus užtikrinančio architektūros srities teisinio reguliavimo pagrindu.Konferencijos rezultatai prisidėtų tobulinant teisėkūros procesą, viešųjų pirkimų kultūrą, architektūrinių konkursų organizavimą ir jų darbų vertinimą, teritorijų planavimą ir statybą, reikalavimų architektūrai formulavimą, ekspertinių vertinimų techniką, padėtų siekti konsensuso tarp statytojų, projektuotojų bei visuomenės, leistų efektyviau ginti viešąjį interesą.

Konferencijos mokslinis komitetas:

Pirmininkas:

Doc. dr. arch.Vytautas Petrušonis (VGTU)

Nariai:

Dr. arch. Liutauras Nekrošius (VGTU)
Arch. Juozas Vaškevičius (LAR pirm.)
Doc. arch. Gintautas Blažiūnas (LAS pirm.)
Prof. dr. arch. Kęstutis Zaleckis (KTU)
Prof. arch. Marius Šaliamoras (VDA)
Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (VU)

Konferencijos organizacinis komitetas:

Dokt. arch. teisininkė Daiva Bakšienė (VU, LAR)
Viktorija Cimbalistaitė (LAR)
Rūta Leitanaitė (LAS)

Projektą remia:

Lietuvos kultūros taryba: www.ltkt.lt

    Komentarai