Top Baneris

Kliūtimi modernizuojant daugiabučius gali tapti ir įstrigęs finansavimas

2015 balandžio 22 d.
Pasidalykite straipsniu

Daugiabučių namų butų savininkai pritarė savo namų modernizacijai, atliko visus būtinus veiksmus ir sudarė rangos darbų sutartis su konkursą laimėjusia statybos bendrove. Atliktos visos reikalavimus atitinkančios procedūros, tačiau pastato atnaujinimo darbai nevyksta ir situacija tampa kritine, nes bankas nesuteikia paskolos, o valstybinės institucijos plano, kaip turėtų būti elgiamasi tokiais atvejais, panašu, neturi.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) žiniomis, Lietuvoje šiuo metu yra apie 20 namų, laukiančių skubaus kredito, kad modernizacijos darbai būtų pradėti, o pradėtieji galėtų būti tęsiami. Kauno mieste įsikūrusi statybos bendrovė informavo asociaciją, kad daugiabučių namų gyventojai, pasirinkę geriausias sąlygas pasiūliusį banką, pinigų modernizacijos vykdymui taip ir nesulaukia, nes paskola „užstrigo“ ties Europos investicijų banku, per kurį įgyvendinamas JESSICA programa.

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse yra nustatytas terminas, iki kada turi būti užbaigti rangos darbai, t.y. iki 2015 m. spalio 1 dienos,  kad daugiabutį modernizuoti siekiantys gyventojai gautų numatyto dydžio valstybės paramą. Akivaizdu, kad bendrijoms negavus paskolos, rangovai negalės užbaigti darbų iki sutartyse numatyto termino, o bendrijos negalės įsisavinti paramos. Bendrijos, turėdamos rangos darbų sutartis bei statybos leidimus, nepradeda darbų ir neleidžia rangovams dirbti, kol su banku nėra sudaryta kredito sutartis – visas procesas stabdomas iš finansuotojo pusės. Bendrijos negali pasirinkti kitos kreditavimo įstaigos, kol nėra iš naujo įvykdytos investicijų plano patvirtinimo procedūros, o kituose bankuose ir kreditavimo įstaigose pasirinkto banko dokumentų formos negalioja.

Susidarius šiai situacijai, buvo kreiptasi į finansuotoją, Būsto energijos taupymo agentūrą(BETA), Europos investicijų banką ir Aplinkos ministeriją. Konkretaus atsakymo, ar bus suteikta paskola daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir kada konkrečiai bus pradėtos sudarinėti sutartys dėl jos teikimo daugiabučiams namams atnaujinti, iki šiol negauta.

„Daugiabučių modernizacija šalyje vis dar nepasiekia siekiamų mastų dėl neišspręstų jos organizavimo problemų. Šiuo atveju savo namą modernizuoti norintys gyventojai yra palikti nežinioje – įvykdę visas reikiamas procedūras jie nežino, ar paskola darbams jiems bus suteikta, ar spės pasinaudoti didesne valstybės parama ir, kas bus atsakingas jei gyventojai dėl stringančių procedūrų patirs nuostolius“, –  teigia LSA prezidentas Dalius Gedvilas.

Gedvilas

Nuostolių šioje situacijoje gali patirti visi. Jeigu gyventojai turės iš naujo atlikti visas procedūras, kad gautų finansavimą, yra tikimybė, kad gyventojai renovacijai nebepritars. Be to, nespėjus užbaigti darbų iki termino pabaigos, vėliau gyventojams būtų siūlomos prastesnės finansinės sąlygos. Lieka neaišku, kas tokiu atveju sumokės rangovams už atliktą darbų dalį, koks tolesnis nebaigtų darbų likimas, ar juos konservuoti, ar viską nuardyti, kas tokiu atveju apmokės už konservavimo ir ardymo darbus.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video