Top Baneris

Klaipėdos savivaldybė ieško naujų patalpų

2016 rugpjūčio 18 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, kaip ir jų paslaugų gavėjų, nebetenkina skirtingose miesto vietose veikiantys administracijos skyriai ir poskyriai. Ji skelbia ieškanti pirkti ar išsinuomoti naują, patogesnį pastatą ar patalpas.

Klaipėdos savivaldybę šiuo NT klausimu konsultuoja bendrovė „Resolution advisers LT“ (toliau – „Newsec“). „Newsec“ konsultavimo paslaugų tikslas – teikti pagrįstas iš rinkos poreikių ir ekspertiniu vertinimu bei įvairiais matuojamais kaštų ir naudos analizės metodais bei objektyviais rodikliais pagrįstas su savivaldybės administracijos naujo pastato ar patalpų nuomos ir (ar) įsigijimo susijusias konsultacijas, leisiančias savivaldybės administracijai priimti sprendimus dėl siūlomų nekilnojamo turto objektų panaudojimo naujosioms patalpoms.

„Newsec“ kviečia potencialius tiekėjus susipažinti su KLMS naujo pastato ar patalpų nuomos ir (ar) įsigijimo reikalavimais ir iki 2016-08-29 pateikti savo neįpareigojančius pasiūlymus (RFI).

Konsultavimo paslaugos bus teikiamos tokiais etapais:

1. Atliekama Klaipėdos miesto teritorijos, nutolusios ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo Klaipėdos miesto rotušės Danės g. 17, Klaipėdoje, bet apribotos H. Manto ir Tiltų gatvėmis (žiūrėti principinę schemą), analizė dėl nekilnojamojo objekto – turto, galinčio pasiūlyti nuomos ir (arba) įsigijimo paslaugą šioje teritorijoje, bei tinkamo Administracijos funkcijoms vykdyti.

2. Vadovaujantis 1 punkte minima analize, metodikomis bei paslaugų teikėjo pasiūlytais ir su Administracija suderintais objektyviais atrankos kriterijais, atliekamas nekilnojamo objekto – turto maksimalaus ir geriausio pritaikymo Administracijos poreikiams vertinimas.

3. Suformuojamos neįpareigojančios užklausos pasirinktų nekilnojamojo turto objektų vystytojams, dėl patalpų nuomos ir (ar) įsigijimo sąlygų. Pagal gautus užklausų rezultatus atliekamas pateiktų pasiūlymų vertinimas pagal ekonominio naudingumo principus ir objekto plėtros galimybes laike.

4. Vadovaujantis parengtu vertinimu bei atliekant ekspertinį vertinimą, atliekama kaštų ir naudos analizė bei pateikiama jautrumo analizė labiausiai įtakos turintiems faktoriams.

5. Suformuojamos rekomendacijos ir siūlymai bei pateikiamas veiksmų planas.

6. Atliktos analizės bei gautų rezultatų pristatymas Klaipėdos miesto savivaldybės atstovams, ne mažiau kaip 2 pristatymai.

klaipeda sav patalpos big

Komentarai