Top Baneris

Kelių direkcija laukia norinčiųjų prisidėti prie kelių taisymo

2017 birželio 2 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcija) kviečia fizinius ir juridinius asmenis teikti pasiūlymus ir perduoti lėšas valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi valstybinės reikšmės keliais sąlygos.

Pasiūlymus pareiškėjai gali teikti iki 2017 metų lapkričio 1 dienos. Pasiūlymai teikiami Kelių direkcijai tiesiogiai, paštu, faksu ar elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

• kelių projekto aprašymas;
• kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda;
• preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo);
• siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM);
• dokumentai, paaiškinantys, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys saugiam eismui valstybinės reikšmės kelyje;
• įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (-ams), jei pasiūlymą pateikia ne pats pareiškėjas;
• objekto nuotraukos;
• objekto schema, matmenys;
• projektiniai pasiūlymai (pateikiami laisva forma).Pareiškėjas su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie, jo nuomone, gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.

Pasiūlymų vertinimo ir kelių projektų pripažinimo tinkamais įgyvendinti kriterijai ir tvarka nustatyti Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos apraše, patvirtintame Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-237.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video