Top Baneris

„Infostatyba“: daugiau elektroninių paslaugų ir galimybių

2016 vasario 2 d.
Pasidalykite straipsniu

Jau nuo šio mėnesio „Infostatyba“ naudotojai gali išbandyti naujas modernizuotos sistemos galimybes. Greta jau įprastomis tapusių elektroninių paslaugų galima nuotoliniu būdu ne tik pateikti elektroniniu parašu pasirašytą su statyba susijusį prašymą, bet ir gauti prašomą dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Galimybės pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu IS „Infostatyba“ sudarytos vadovaujantis šiuo metu galiojančiais elektroninio parašo naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais – Elektroninio parašo įstatymu ir Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60. Nuo 2017 metų įstaigos turės priimti rašytiniams dokumentams prilygintus elektroninius dokumentus, parengtus pagal Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-LT-V1.0, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-42.

Elektroninius dokumentus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) galima teikti jau nuo 2009 metų. Pavyzdžiui, norint atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras, statytojas kartu su prašymu jau privalėjo pateikti kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu, taip pat galėjo teikti ir kitus elektroninės formos dokumentus.

Užbaigus dar vieną IS „Infostatyba“ modernizavimo etapą, atsirado dar daugiau galimybių. Sistemos naudotojo patogumui sukurtas vedlys prašymams pildyti. Statytojui nereikės tiesiogiai bendrauti ir su statinio projektui parengti būtinas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius architektūros reikalavimus išduodančiais subjektais – tereikės „Infostatyboje“ pateikti prašymą su pridėtais reikiamais dokumentais ir sulaukti atsakymo. Taip pat statytojai ar užsakovai šioje sistemoje galės rasti informaciją apie statybos srityje atestuotų asmenų veiklą.

Praplėstos galimybės apsikeisti duomenimis su didesniu skaičiumi Lietuvos institucijų informacinių sistemų ir registrų, tarp jų Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registru, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos informacine sistema ir kt. Tai padės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, spartą, sumažės techninių klaidų tikimybė.

Teikiant prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą, norint atlikti statinio statybos užbaigimo procedūrą ar formuojant savavališkos statybos aktą, bus naudojami GIS duomenys. Sukurtos mobilios aplikacijos IS „Infostatyba“ naudotojams, kurios sudaro galimybę skubiau ir patogiau pranešti apie galbūt savavališkas statybas ir sekti pranešimų nagrinėjimo eigą.

Modernizavus „Infostatybą“, sukūrus mobilias darbo vietas, statybos valstybinės priežiūros pareigūnai galės operatyviau ir efektyviau vykdyti savo funkcijas. Mažiau laiko bus gaištama įvairioms ataskaitoms rengti, nes tam tikros struktūros ataskaitos Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms bus sudaromos sistemoje.

Iš viso per „Infostatybą“ bendradarbiavimo lygiu bus teikiama 18 elektroninių paslaugų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video