Top Baneris

Gaminių perdarymas ir remontas – naujos verslo galimybės žiedinėje ekonomikoje

2016 kovo 3 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

PERDARYMAS (angl. k. remanufacturing) yra svarbi priemonė didinanti išteklių naudojimo efektyvumą gamybos pramonėje. Perdarymas apima gaminių išardymą, atkūrimą ir dalių pakeitimą, atliekant atskirų dalių ir viso gaminio patikrą, siekiant užtikrinti gaminio originalią specifikaciją. Perdarytam gaminiui suteikiama garantija, kad jo eksploatavimo techninės savybės yra tokios pačios, kaip ir originalaus gaminio.

Ilgesnį laiką naudojant tam tikras gaminio dalis ir jas sudarančias medžiagas, reikšmingai prisidedama prie poveikio aplinkai mažinimo. Perdarymo veiklų plėtra įtakoja naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą ir ekonominį augimą. Tačiau perdarymas yra dažnai nuvertinamas ir vis dar nepripažįstamas gamybos pramonėje.

Projekto apžvalga

Siekiant skatinti perdarymo veiklas, Europos Komisija finansavo projektą, kuriuo formuojamas, koordinuojamas ir palaikomas Europos tinklą gaminių perdarymui (ERN). Dvejus metus truksiantis „Horizontas2020“ programos projektas savo veiklos tikslai įvardija:

• Naujų įmonių skatinimas imtis gaminių perdarymo veiklų;
• Padėti tobulinti gaminių perdirbimo procesus įmonėse, kurios jau taiko šią priemonę;
• Gerinti gaminius perdarančių įmonių konkurencingumą vietos ir tarptautini lygiais;
• Kelti perdaromų gaminių paklausą, informuojant visuomenę apie jų naudą

Projekto partneriais yra aštuonios Europos institucijos. Daugiau informacijos apie projektą: www.remanufacturing.eu

SEMINARAS

Seminaru siekiama suteikti žinių apie realius gaminių perdarymo pavyzdžius. Pristatymų metu ERN projekto nariai apibūdins, kaip skirtingos įmonės integruoja gaminių perdarymą verslo modeliuose, kokius diegia atgaminimo procesus ir kaip produkto dizainas įtakoja gaminio perdarymo galimybes. Seminaro metu bus pristatyti ir aptarti priemonių komplektai bei mokomoji medžiaga skirti trims įvardintoms sritims. Pagrindinis seminaro tikslas, kad dalyviai kuo daugiau sužinotų apie gaminių perdarymo veiklų teikiamą ekonominę ir aplinkosauginę naudą verslui, tiek esamam, tiek naujai kuriamam. Seminaras vyks anglų kalba, tačiau renginyje bus sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą. (detali seminaro programa – kitame puslapyje).

Dalyvių REGISTRACIJA seminarui iki kovo 16 d.: Eventbrite sistemoje (nuoroda) arba elektroniniu paštu: inga.gurauskiene@ktu.lt

INFORMACIJA:

Seminaro praktiniais klausimais: Inga Gurauskienė, tel. nr.: +370 37 300 767; el. paštas: inga.gurauskiene@ktu.lt

Seminaro programos klausimais: Erik Sundin tel. nr.:+46-13-286601, el. paštas: erik.sundin@liu.se

SEMINARO PROGRAMA:

08.30-09.00 Dalyvių registracija, kava

09.00-09.15 Įžanginis žodis: Žiedinė ekonomika ir APINI / prof. Jurgis K. Staniškis, KTU, LIETUVA

09.15 – 09.40 Bendra informacija apie ERN projektą ir ERN rinkos tyrimo rezultatų pristatymas / David Fitzsimons, Oakdene Hollins, DIDŽIOJI BRITANIJA

09.40-10.05 Gaminių perdarymo verslo modeliai / Erik Sundin, Linčiopingo (Linköping) universitetas, ŠVEDIJA

10.05-10.15 Klausimai ir diskusijos

10.15 – 10.40 Gaminių perdarymo procesų praktiniai pavyzdžiai / Sebastian Schoetz, Fraunhofer, VOKIETIJA

10.40-11.05 Gaminių projektavimas ir perdarymas / Sharon Prendeville, TU Delft, NYDERLANDAI

11.05-11.30 Gaminių perdarymo tarybos ir tinklo planai / David Fitzsimons, Oakdene Hollins, DIDŽIOJI BRITANIJA

11.30-12.30 Pietūs

12.30-13.45 Seminaro diskusija trimis temomis (Verslo modeliai / Perdirbimo procesai/ Gaminių projektavimas)
– dalyviai pasirinktinai dalyvauja vienos iš tematikų priemonių pristatymuose ir aptarime, identifikuojant perdarymo verslo iššūkius ir galimybes.
Dalyvauja visi dalyviai pasirenkant norimą sekciją, moderuojant ERN atstovams

13.45-14.00 Kavos – arbatos pertraukėlė

14.00-14.30 Seminaro diskusijų apibendrinimas / ERN tyrėjai

14.30-15.00 Renginio apibendrinimas / Mattias Lindahl, Linčiopingo (Linköping) universitetas, ŠVEDIJA

VIETA: KTU „Santakos Slėnis“, K. Baršausko g. 59, Kaunas. www.santakosslenis.lt

ktu_kontaktai

ktu_aii_logoŠis seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su KTU Aplinkos inžinerijus institutu (APINI).

Tai Kauno technologijos universiteto mokslo padalinys, atliekantis tyrimus darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityse, įgyvendinantis nacionalinius ir tarptautinius projektus bei vykdantis magistrantūros ir doktorantūros studijas. APINI veiklos ir mokslinių tyrimų pagrindas yra praktinė inžinerija bei su aplinkos kokybės valdymu susiję vadybos ir politikos sprendimai. apini.ktu.edu


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video