Top Baneris

„Dzūkijos vandenys“: prieš naują pradžią – reikšmingų projektų finišas

2014 gegužės 5 d.
Pasidalykite straipsniu

2013-uosius bendrovė „Dzūkijos vandenys“ galėtų vadinti projektų užbaigimo metais. Per metus buvo baigti trys pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ vykdyti projektai: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“, „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytuje“.

Grandiozinis tinklų renovavimo ir plėtros projektas Alytuje

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“ (vertė – 48 mln. litų) susidėjo iš 8 veiklų, kurios sujungė 16 techninių projektų. Vykdant projekto veiklas pakloti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai daugiau kaip 100 Alytaus miesto gatvių, 41,8 kilometro naujų vandentiekio ir 36,5 kilometro naujų nuotekų tinklų, renovuota 5,8 kilometro senų Alytaus miesto pagrindinių nuotekų kolektorių, pastatyta viena vandentiekio slėgio didinimo siurblinė ir net 14 požeminių buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinių, taip pat renovuotos dvi pagrindinės Alytaus miesto nuotekų siurblinės.

Įgyvendinus projektą, suteikta galimybė prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti 2300 gyventojų Alytaus mieste bei Miklusėnų gyvenvietėje. Iki 2013 metų pabaigos prie tinklų prisijungė ir bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis jau naudojasi 1263 Alytaus bei Miklusėnų gyventojai.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytuje“ (vertė – 4,8 mln. litų) rezultatas – nauji maždaug 6,3 kilometro ilgio vandentiekio ir 7,3 kilometro ilgio buitinių nuotekų tinklai, taip pat keturios naujos požeminės buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinės. Galimybės gauti kokybiškas paslaugas sudarytos dar 331 Alytaus miesto gyventojui.

Perdirbs viso regiono nuotekų dumblą

Įgyvendinus projektą „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (vertė – 37 mln. litų), 2013 metų rugpjūčio mėnesį Alytuje pradėjo veikti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai. Visu pajėgumu dirbančiuose įrenginiuose įdiegtos šiuolaikinės technologijos leidžia gerokai sumažinti susidarančio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį. Pasak bendrovės „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus Rolando Žako, baigti statyti dumblo apdorojimo įrenginiai – labai lauktas ir visam Alytaus regionui reikšmingas objektas, kurį pastačius sukurta regiono dumblo tvarkymo sistema ir žengtas didelis žingsnis švaresnės aplinkos link.

Nauji dumblo apdorojimo įrenginiai pakeitė daugiau kaip 20 metų veikusius, nusidėvėjusius, žvyro karjeruose įrengtus senuosius įrenginius. Ekologine katastrofa grėsęs tolesnis jų eksploatavimas kėlė didžiulį nerimą aplinkosaugos ir vandentvarkos specialistams.

Alytaus dumblo valymo įrenginiuose bus apdorojamas ne tik Alytaus, bet ir Simno, Daugų, Lazdijų, Varėnos nuotekų valyklose susidarantis nuotekų dumblas, atliekamas visas jo utilizavimo procesas. Iš valymo įrenginių atitekėjęs dumblas čia pūdomas, sausinamas, džiovinamas ir perdirbamas į granules. Dumblui pūdyti įrengti du pūdytuvai, kurių kiekvieno talpa – 2500 kubinių metrų. Juose pūdant dumblą per valandą numatoma pagaminti 120 kubinių metrų dujų, kurios bus naudojamos elektros energijai gaminti.

Apskaičiuota, kad per valandą turėtų būti pagaminama 400 kW energijos – ją „Dzūkijos vandenys“ naudos savo reikmėms. Pūdytam dumblui nusausinti įrengta nauja centrifuga ir moderni sausinimo įranga, per parą apdorojanti daugiau kaip 32 kubinius metrus dumblo ir pagaminanti beveik 7,5 kubinio metro 90 proc. sausumo dumblo granulių. Tai leis sumažinti dumblui saugoti reikalingą plotą.

Problema – seniau sukaupto dumblo sutvarkymas

Vis dar nėra išspręstas ant Nemuno upės kranto šalia Bakšių gyvenvietės sukaupto seno dumblo sutvarkymo klausimas. Dėl įvairių priežasčių ši aktuali problema liko neišspręsta ir galimybių studijoje „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“. 2008 metais „Dzūkijos vandenys“ savo lėšomis parengė Alytaus miesto nuotekų valyklos sukaupto dumblo laukų sutvarkymo ir uždarymo galimybių studiją.

2009-aisiais atliktas šios studijos poveikio aplinkai vertinimas, 2010 metais pradėtas vykdyti šios studijos koregavimas pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus, 2012-aisiais galimybių studijos koregavimas baigtas. Šiemet numatoma atlikti inžinerinius tyrimus, kurių metu planuojama ištirti jau sukaupto dumblo laukų šlaitų būklę. Preliminariais duomenimis, dumblo laukų sutvarkymo ir uždarymo sąmatos vertė – 10 mln. litų, todėl suprantama, kad pati finansuoti šiuos darbus įmonė nėra pajėgi.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video