Top Baneris

Demokratijos apraiškos planuojant miestų ateitį

2014 vasario 18 d.
Pasidalykite straipsniu

Architektus ir miestų planavimo praktikus, akademinę bendruomenę, valdžios institucijų atstovus bei miestų plėtros problematika besidominčią plačiąją visuomenę 2013 metų pabaigoje pasiekė architekto, urbanisto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Dizaino katedros vedėjo, Miestų statybos katedros docento dr. Jono Jakaičio monografija „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“.

Kauno technologijos universiteto emerito prof. habil. dr. Jurgio Bučo vertinimu, šis daugiakryptis tarpdalykinis mokslinis darbas išskirtinis ne tik kaip vienintelis tokios krypties veikalas, sprendžiantis miestų architektūros politikos ir visuomenės sąveikos problemas mūsų šalyje, bet ir dėl tyrimų išsamumo bei praktinio taikymo galimybių.

Leidinio autorius dr. J. Jakaitis pabrėžė, kad monografijos tikslas – suteikti išsamesnių žinių apie miesto architektūrinės aplinkos ir visuomenės kaip miesto erdvinio formavimo dalyvio sąveikos raidą, skleisti tarpdalykinę mokslo patirtį kuriant ir įgyvendinant darnios erdvinės miestų plėtros ideologiją teritorinėje, ekonominėje bei socialinėje sanglaudoje.

Siekiant sąveikos tarp visuomenės ir miestų formuotojų
Prof. dr. Rimantas BUIVYDAS

Harmoningos miestų plėtros, jų gyvenimo sąlygų humanizavimo, visų lygių miestų bendruomenių dalyvavimo urbanistinio formavimo klausimai Lietuvoje, kitaip nei išsivysčiusiose užsienio šalyse, visaverčių mokslinių tyrimų sulaukia retai. Todėl VGTU docento dr. Jono Jakaičio parengta mokslinė monografija „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ yra ne tik aktualus, bet ir labai prasmingas leidinys.

Knygoje autorius nuosekliai nagrinėja bendruomenių dalyvavimo miestų erdvinio formavimo metu ypatumus, šiuolaikines urbanistinio planavimo procesų administravimo sąlygas. Monografijoje įtaigiai atskleisti miestų ir jų bendruomenių sąveikos padariniai išryškinant ekonominių, sociokultūrinių, ekologinių, technologinių bei estetinių aspektų integralumo svarbą.

Plačiai problemą aprėpiančiame tyrime autorius apžvelgia istorinę visuomenės dalyvavimo formuojant miestus raidą, analizuoja miestiečių vaidmenį optimizuojant šiuolaikinės urbanizacijos tendencijų eigą ir padarinius, nusako teisingumo bei demokratijos įtaką modernaus miesto plėtros metu. Tarp monografijoje pateiktų įžvalgų ypač aktualūs praktinių visuomenės įtraukimo į miestų formavimą būdai ir prielaidos, viešosios bei privačiosios partnerystės tarp miesto valdžios ir visuomenės atskleidimas, miestų formavimo partnerių veiklos stebėsenos metodinių principų nustatymas.

Knygoje pateikta atliktų tyrimų medžiaga pasižymi temos nagrinėjimo kompleksiškumu ir šiuolaikišku jos suvokimu. Tai iš esmės kitoks požiūris į miestų formavimą nei pastaruoju metu pasigirstantys „sektantiški“ svaičiojimai, neva urbanistinis planavimas nėra urbanistikos sritis, o gamtosauginiai ir paveldosauginiai reikalavimai kenkia miestų plėtrai. Todėl neabejotina, kad knyga sulauks rimto, plataus ir įvairių sričių specialistų, ir atsakingai į mūsų miestų būtį žiūrinčios visuomenės atstovų dėmesio.

Svarbūs šio leidinio ypatumai yra aiškus minčių dėstymas, išsamus konkrečių duomenų spektras, panaudotų šaltinių gausa, vaizdinės medžiagos įtaigumas ir geras knygos dizaino lygis (čia privalu tarti komplimentą VGTU leidyklos „Technika“ kolektyvui). Beje, monografijos viršelio fotografijos ir metaforiškos kompozicijos idėjos autorius yra J. Jakaitis.

Vasario 21 dieną 11.00 val., 15-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu, Litexpo rūmų 5.2 konferencijų salėje vyks knygos pristatymas – diskusija. Bus diskutuojama apie knygoje aprašomą miesto erdvinio formavimo raidą, miestų ir jų bendruomenių sąveikos padarinius išryškinant ekonominius, sociokultūrinis, ekologinius, technologinius bei estetinius aspektus. Bus dalinamasi mintimis apie miestiečių vaidmens problematiką erdvinio formavimo procese šiuolaikinės demokratijos sąlygomis, apie miesto architektūrinės aplinkos ir visuomenės sąveikos raidą kuriant ir įgyvendinant darnaus miesto  vystymosi idėją.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video