Top Baneris

Daugiabučių renovacijos loterija: laimingus bilietus „trauks“ BETA

2017 vasario 9 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Kiaurų daugiabučių gyventojai, kratęsi esą jiems peršamos renovacijos, dabar net ir persigalvoję negali būti tikri, kad būtent jų daugiabutis laimės renovacijos loterijoje. Mat laimingų bilietų joje – tik 500.

Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) primena, kad paraiškas daugiabučių modernizacijai savivaldybės privalo pateikti iki šių metų vasario 20 dienos. Vėliau paraiškos nebebus priimamos.

Paraiškas savivaldybės turi pristatyti BETA, kuri, remdamasi Paraiškų teikimo ir vertinimo aprašo tvarka, jas įvertina ir teikia išvadas savivaldybėms. Vien tik paraiškos pateikti nepakaks: prie jos turi būti pridėtas ir daugiabučio namo investicijų planas, energinio naudingumo sertifikatas, natūrinių matavimų aktas bei kt. dokumentai.

Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose. Paraiškų vertinimo procedūra bus pradėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus paraiškų teikimo terminui, o paraiškų vertinimo terminas – 20 darbo dienų. Vertinant savivaldybių pateiktas paraiškas, bus atsižvelgiama į tai, ar jų skaičius atitinka Aplinkos ministerijos nustatytą kvotų skaičių.

Portalas SA.lt primena, kad Aplinkos ministerija 2016–2017 metams nustatė kvotą – 500 priimamų paraiškų visai Lietuvai (neskaičiuojant 25 vnt. paraiškų, kurias Birštono, Utenos rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės teikia įgyvendinti projektams pagal šių savivaldybių patvirtintas savivaldybių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas).

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjus ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgyvendinus projektą skiriama 35 proc. parama energijos efektyvumą didinančių priemonių rangos darbams ir 50 proc. projekto parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais), statybos techninės priežiūros išlaidų bei projekto įgyvendinimo administravimo paslaugoms tenkančių išlaidų kompensacija.

Šiemet pradėtą projektą baigus tik po 2017 m. gruodžio 31 d. parama sumažės, bet tik energijos efektyvumą didinančių priemonių rangos darbams – ji sieks nebe 35, o 35 proc.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) jau apibendrino šių metų sausio renovacijos rezultatus. Sausį statytojams išduoti 53 statybos užbaigimo aktai – net 24 iš jų surašė VTPSI Kauno padalinys. Statybų inspektoriai pripažįsta – modernizavimo darbų kokybė gerėja, o rangovai vis atsakingiau žiūri į jiems patikėtus darbus. Statybų inspektoriai, sausio mėnesį patikrinę 22 objektus, nenustatė nė vieno reikšmingo pažeidimo. Šiuo metu pagal daugiabučių modernizavimo programą statybos darbai atliekami 288 statybvietėse. Statybos valstybinės priežiūros pareigūnai bent po kartą jau tikrino 226 daugiabučių atnaujinimo darbų atitiktį projektui ir statybos dalyvių veiklą.

VTPSI primena, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Statybos įstatymo redakcijai informaciją apie statybos pradžią ir rangovo pasamdymą, taip pat statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo (pagrindinių statybos sričių vadovų) pasamdymą ar paskyrimą statytojas (užsakovas) privalo ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba pranešti VTPSI adresuotu raštu. Kokius duomenis būtina pateikti, nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Informaciją apie naujo rangovo ar pagrindinių statybos sričių naujų vadovų pasamdymą ar paskyrimą jau vykdomos statybos metu privaloma pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos. Pažeidimu laikomas ne tik informacijos nepateikimas, bet ir pavėluotas jos pateikimas.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video