Top Baneris

Daugiabučių modernizacijos mastus ministerija kontroliuos kvotomis

2016 rugpjūčio 31 d.
Pasidalykite straipsniu

Atnaujindama nuo 2015 balandžio 1 dienos sustabdytą paraiškų daugiabučių renovacijai priėmimą, prieš kelias dienas Aplinkos ministerija pranešė ministrą Kęstutį Trečioką pasirašius įsakymą, kuriame įvardytos artimiausiems metams numatytos daugiabučių atnaujinimo kvotos atskirose savivaldybėse. Įsakyme „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus“  skelbiama, kad iš viso bus priimta iki 500 paraiškų, o kvotos paskirstytos pagiriant renovacijos pirmūnus ir nubaudžiant „antramečius“.

Kvotos – pagal ankstesnius nuopelnus

Kartu ministerija pranešė, kad jau rugsėjį Aplinkos ir Finansų ministerijos numato įsteigti specialų fondą „Jessica III“ panaudojant 2014–2020 metų ES paramą – jis leistų užtikrinti reikiamą finansavimą didinant renovacijos apimtis. Skelbiama, kad iki 2020 metų planuojama atnaujinti 2 500 daugiabučių. Lietuvoje atnaujinimo laukia apie 28 000 daugiabučių.

Pradėdama naująjį renovacijos Lietuvoje etapą, norintiesiems modernizuoti senus daugiabučius AM nurodė teikti savivaldybėms paraiškas rengti investicijų planus. Ministerija tikisi, kad savivaldybės atrinks labiausiai renovuotinus namus pagal norinčiųjų modernizuoti savo namus pateiktas paraiškas ir jas pateiks vertinti Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA), kuri administruoja valstybinę Daugiabučių namų modernizavimo programą.

Daugiabučių modernizavimo ekspertas Ramūnas Gatautis džiaugiasi tik viena šios žinios dalimi – kad atnaujintas kone pusantrų metų nevykęs paraiškų daugiabučių renovacijai priėmimas. Vis dėlto įsigilinus į kai kurias įsakymo detales žinia jam nebeatrodo tokia gera. Pirmiausia kelia klausimų kvotų paskirstymo principas.

„Kvotos savivaldybėms paskirstytos ne pagal atnaujintinų daugiabučių skaičių, ne pagal parengtų investicinių planų skaičių, ne pagal parengtų projektų skaičių – nors eilėje laukia daugybė namų su rangos sutartimis rankose, bet be skirto finansavimo, – pabrėžė R. Gatautis. – Ir taip išėjo, kad, pavyzdžiui, Ignalinai, Kelmei, pažymint, kad renovacijos projektų įgyvendinimas šiuose miestuose įgyvendinimas viršija 80 procentų, bus leista atnaujinti, tai yra, bus skirtas finansavimas, po 30 namų. Nesu tikras, kad ten išvis dar liko tiek nerenovuotų namų. O štai didiesiems šalies miestams – Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Panevėžiui – tekusios kvotos glumina: visi jie gaus galimybę atnaujinti po 19 namų. Šiauliai prie didelių miestų nepriskaičiuojami – jiems numatyta vos 7 namų kvota. Panašu, kad didžiųjų miestų laukia įspūdingas „renovacijos proveržis“ ateinančiais metais.“

Įsakyme pagirtos Biržų rajono, Molėtų rajono, Panevėžio rajono savivaldybės, kuriose renovacijos projektų įgyvendinimas siekia nuo 60 iki 80  procentų – jos galės atnaujinti po 19 namų.

Ir toliau netvarkyti byrančių daugiabučių galės Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Neringos miesto, Pagėgių, Visagino savivaldybės, kurios, kaip rašoma ministro įsakyme, iki šiol nėra baigusios įgyvendinti nė vieno atnaujinimo projekto. Kitais metais visoms joms numatyta galimybė gauti finansavimą vienam daugiabučiui…

Pagal šį kvietimą parengtų projektų įgyvendinimas bus finansuojamas nuo 2017 metų pirmo pusmečio, rašoma ministro įsakyme. Anot R. Gataučio, praktiškai tai reiškia, kad kitą vasarą bus daromi techniniai projektai ir rangos konkursai, o realūs rangos darbai nusikels į 2018-ųjų vasarą. Ir visiškai neaišku, kada galima tikėtis kito šaukimo.

Paraiškas vertins ir savivaldybė

R. Gatautis kritikavo ir naujo renovacijos tarpininko – savivaldybių – atsiradimą renovacijos procese. Jo nuomone, tai ne savivaldos stiprėjimo išraiška, o tik papildomas rizikos faktorius: „Didžiuosiuose Lietuvos miestuose didžiąją sėkmingai atnaujintų namų dalį vykdė daugiabučių namų bendrijos, kurios sprendimus dėl renovacijos derindavo tik su Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) regiono skyriumi. Dabar paraiškų teikėjai pirmiausia turės įveikti savivaldybės filtrą. Pastatų atrankos kriterijus irgi nusistatys savivaldybės. Daugiabučio namo atnaujinimo projektas kainuoja nepigiai, valstybės parama jam – 35 proc. energijai taupančioms priemonėms, tikrai nemenki pinigai. Todėl kvietimų dalijimas savivaldybėse gresia tapti smagiu ir naudingu užsiėmimu. Ypač prieš rinkimus…“


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video