Top Baneris

Būsimai profesinei veiklai VGTU studentai ruošiasi mokomosiose laboratorijose

2014 gruodžio 7 d.
Pasidalykite straipsniu

Pastatų energetikos katedra – viena iš daugelio Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) katedrų. Ji jau daugiau kaip 50 metų rengia kvalifikuotus šilumos, dujų tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo specialistus.

Didelis dėmesys – gamybos praktikai

Šilumos ir dujų tiekimo funkcija – efektyviai aprūpinti pastatus dujomis ir šiluma jiems šildyti, vėdinti, orui kondicionuoti, karštam vandeniui ruošti, technologiniams procesams. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos funkcija – efektyviai naudojant šilumos energiją sukurti ir palaikyti pastate komfortišką mikroklimatą žmonėms, augalams, meno kūriniams, gyvūnams ir pan.

Šiems tikslams pasiekti reikalingos ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios, svarbios kiekvienam būsimam specialistui. Katedroje didelis dėmesys skiriamas pažintinėms, mokomosioms, su gamyba susijusioms studentų praktikoms. Jau ne vienus metus tikrai gerų gamybos praktikos galimybių VGTU Aplinkos inžinerijos Pastatų energetikos katedros studentams teikia AB „Lietuvos dujos“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Amalva“, UAB „VTS Clima“. Kiti praktiniai absolventų gebėjimai katedroje ugdomi rūpestingai puoselėjamose mokomosiose laboratorijose, kur imituojami realūs procesai, vykstantys realiose energetinėse pastato sistemose.

Laboratorijos tarnauja ir magistrantų bei doktorantų mokslo tyrimams

Akademiko Algirdo Žukausko šilumos mainų laboratorijoje atliekami laboratoriniai šilumos ir masės mainų, taip pat techninės termodinamikos dėstomų modulių darbai. Čia studentai gali susipažinti su praktiniais, eksperimentiniais rezultatais nagrinėdami pagrindinius šilumos perdavimo būdus. Laboratorijoje įrengti spinduliavimo, natūralios ir priverstinės konvekcijos tyrimo stendai, šilumos laidumo koeficiento nustatymo stendas. Studentai gali įvertinti įvairaus tipo šilumokaičių efektyvumą, atitinkamai keisdami šilumnešių temperatūrą ir debitą. Techninės termodinamikos dėstomame modulyje galima praktiškai nustatyti proceso politropės laipsnio rodiklį, tūtos debito koeficientą, kūno juodumo laipsnį.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo mokomojoje laboratorijoje atliekami aerodinaminiai vėdinimo sistemų bandymai, vėdinimo sistemų derinimas, šalinamo oro šilumogrąžos nustatymas, oro cirkuliacija patalpose su kompaktišku šilumos šaltiniu, praktiškai supažindinama su veikiančiais oro kondicionavimo įrengimais.

Šildymo, dujų tiekimo ir panaudojimo mokomojoje laboratorijoje yra įrengti veikiantys šilumos punktai, karšto vandens ruošimas, veikiantys įvairių pastato šildymo sistemų maketai. Studentai praktiškai supažindinami su dujotiekio ir jo paskirstymo, dujų slėgio reguliavimo įranga, dujinio katilo eksploatavimu bei automatiniu patalpos temperatūros reguliavimu, gali nustatyti dujinio katilo efektyvumo koeficientą. Šioje laboratorijoje įrengtas šilumos siurblys kartu su požeminiu kolektoriumi praktiškai supažindina su šiandien populiariu ir perspektyviu geoterminiu šildymu, o realaus siurblio gaunamus efektyvumo rezultatus galima palyginti su teoriniu šilumos siurblio tyrimo stendu, kuris yra mokomojoje šilumos mainų laboratorijoje.

Hidraulinių mašinų mokomojoje laboratorijoje veikiantys stendai imituoja ventiliatorių darbą vėdinimo sistemose, leidžia nustatyti vandens siurblių ir kompresorių sąveiką su tinklu, technines charakteristikas, hidraulinius pasipriešinimus.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video