Top Baneris

Ant svarstyklių – atestatas ir patirtis

2014 balandžio 1 d.
Pasidalykite straipsniu

Statybų aikštelės šeimininkas ir darbų organizatorius – taip statinio statybos vadovo pareigas įvardijo „Statybos ir architektūros“ kalbinti pašnekovai. Ir nors kiekvienas šeimininkas savo kieme tvarkosi skirtingai, statybos vadovo pareigos aikštelėje griežtai reglamentuotos – ant jo pečių gula darbų sauga, subrangovų koordinavimas, kiti darbai, nuo šio žmogaus priklauso ir didelė dalis sėkmės.

Pareigos, reikalaujančios žinių ir patyrimo

Statinio statybos vadovas – pagrindinis rangovo atstovas statybų aikštelėje. Statinio statybos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, ir jo pareigos apibrėžtos Statybos techniniame reglamente (STR), „Statybos darbų“ dalyje. Jam pavaldūs visi statybos darbuose dalyvaujantys bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai, specialistai ir darbininkai. Statinio statybos vadovas įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, tad jo pareigų sąrašas ilgas: užtikrinti darbų ir priešgaisrinę saugą, vadovauti darbininkams, organizuoti statybos darbus, pildyti darbų vykdymo žurnalą, užsakyti ir priimti statybines medžiagas, bendrauti su tiekėjais. Kartais statybos vadovams talkina asistentai. Statinio statybos vadovo parašas – vienas pagrindinių ant atliktų statybos darbų priėmimo–perdavimo ir statybos užbaigimo aktų.

Kvalifikacijos atestatas – ne vienintelis profesionalumo rodiklis

Rangovai, anot Lietuvos statybininkų asociacijos vykdomojo direktoriaus Vaidoto Šarkos, į savo komandą kviesdami statybos vadovą, vertina ne tik kvalifikacijos atestatą. Daug labiau – jo patirtį: „Kartais specialistas gali būti sukaupęs didelę patirtį, bet neturėti atestato, tad turi dirbti po atestuoto vadovo vėliava. Tokiu atveju įmonė pati turėtų būti suinteresuota, kad žmogus atestuotųsi ir įgytų teisę dirbti. Gali būti ir atvirkščias scenarijus: specialistas turi atestatą, tačiau darbas jam visiškai neįdomus.“ O statinio statybos vadovui, V. Šarkos įsitikinimu, ypač svarbu nuolat semtis žinių.

„Šiandienos pagrindinė bėda, kad viešuosiuose pirkimuose specialistams keliami minimalūs kvalifikacijos reikalavimai – kvalifikacijos atestatas. Tačiau atestatas statybos vadovo, dirbusio, pavyzdžiui, Skandinavijoje, ir stačiusio pasyvųjį namą laikantis „Breeam“ standartų, ir atestatas statybos vadovo, stačiusio, tarkime, tik individualiuosius namus, negali būti sulyginami, kaip yra dabar“, – replikavo pašnekovas.

V. Šarkai nesuprantamas taupymas specialistų kvalifikacijos sąskaita: „Vienas rangovas numatytus darbus atliks už milijoną, o kitas – dešimčia tūkstančių brangiau, bet tik todėl, kad specialisto, kuris geriausiai tiktų statybos vadovo pozicijai, darbas brangesnis. Nepaisant to, vis tiek dažniau pasirenkamas rangovas, pasiūlęs nežymiai mažesnę kainą.“

Pašnekovas prognozuoja, kad situacija turėtų keistis į gerąją pusę: mažos vertės pirkimams netrukus galės būti taikomas ekonominio naudingumo kriterijus. Taigi aukštesnė specialisto kvalifikacija, solidesnė įmonės patirtis taps pakankamu motyvu objektą patikėti profesionalesnei įmonei, o tai galiausiai taps pridėtine verte užsakovo projektui.

Specialistų atestavimas – vienose rankose

Nuo 1997 metų statybos inžinierių atestacija patikėta Statybos produkcijos sertifikavimo centrui. Šiandien statybos techninės veiklos krypčių vadovų atestatus turi daugiau kaip 10 tūkst. statybos inžinierių. Statybos vadovui atestatas būtinas dirbant ypatinguosiuose statiniuose (tarp tokių – sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statiniai, visuomeninės paskirties statiniai, kuriuose vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių, taip pat – kultūros paveldo statiniai ir daugiau nei penkių aukštų gyvenamieji namai). Statybos vadovai privalo turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį statybos aikštelėje ir inžinerinį išsilavinimą.

Aikštelėje svarbus komandinis darbas

Lietuvoje ir Kaliningrade bei Baltarusijoje sėkmingai veikiančios bendrovės „Alvora“ projektų vadovas Arūnas Velička aiškino, kad teisės aktų laikymasis dirbant ir Lietuvoje, ir Kaliningrade ar Baltarusijoje yra būtina sąlyga, kad projektas būtų įgyvendintas sėkmingai. Statinio statybos vadovas šioje įmonėje, kaip ir numatyta STR, atsako už visą veiklą statybų aikštelėje: darbų ir priešgaisrinę saugą, darbų planavimą ir organizavimą, statybinių medžiagų užsakymą.

Daugelį darbų statybos vadovas atlieka dar iki darbų pradžios – tik tuomet, anot A. Veličkos, tinkamai paskirsčius darbus, užtikrinus medžiagų pristatymą, projektas įgyvendinamas laiku ir pelningai. „Šiame darbe ypač svarbus šiuolaikinių technologijų išmanymas, protingai sudėlioti grafikai, tinkamas darbų planavimas ir patirtis, kuri įgyjama tik toje pačioje statybų aikštelėje“, – pripažino pašnekovas.

Statybų aikštelėje, A. Veličkos įsitikinimu, turėtų šeimininkauti vienas statybos vadovas, o jam talkinti – specialiuosius darbus prižiūrintys vadovai, taip pat – darbų vadovai. Jei objektas didelis, darbų saugai užtikrinti įprastai samdomas ir darbų saugos koordinatorius.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video