Top Baneris

VGTU Architektūros fakulteto profesoriaus knyga išleista Anglijoje

2019 sausio 22 d.
„Lithuanian Architecture and Urbanism: Essays in History and Aesthetics“
Dr. Almanto Samalavičiaus knyga „Lithuanian Architecture and Urbanism: Essays in History and Aesthetics“.
Pasidalykite straipsniu

Šių metų pradžioje Anglijoje pasirodė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakulteto profesoriaus dr. Almanto Samalavičiaus knyga „Lithuanian Architecture and Urbanism: Essays in History and Aesthetics“.

Knygą sudaro dvylika autoriaus akademinių straipsnių: dalis jų anksčiau buvo publikuoti Italijos, Vengrijos ir JAV tarptautiniuose mokslo žurnaluose, dalis šioje knygoje skelbiami pirmąkart. Du iš čia skelbiamų tekstų yra parengti mokslininko paskaitų, skaitytų 2015 m. ir 2017 m. Romos universiteto Architektūros fakultete pagrindu.

Knygoje analizuojama, kokį poveikį urbanizacijos procesams Lietuvoje padarė modernizmo ideologija vėlyvuoju sovietmečiu bei kokią įtaką jiems darė ir tebedaro privataus kapitalo ir rinkos ekonomikos įsigalėjimas bei plėtra posovietiniu laikotarpiu; analizuojamos sąsajos tarp urbanizacijos ir visuomenės komodifikacijos tendencijų.

Nemažai dėmesio knygoje skiriama Lietuvos didmiesčių, ypač Vilniaus miesto, viešųjų erdvių problemų analizei, kolektyvinės atminties įprasminimo viešosiose erdvėse klausimams. Keturi šios knygos skyriai skirti Lietuvos baroko architektūros paveldui, ypač Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios estetiniam savitumui, bei LDK sostinėje baroko epochoje gyvavusio „Antakalnio Versalio“ reiškinio aptarimui, taip pat juose nagrinėjamas proporcijų estetikos diskursas Lietuvos architektūroje.

Šis tarptautiniu mastu svarbus prof. Almanto Samalavičiaus mokslo veikalas bus naudingas architektūros ir kultūros istorikams bei kritikams, susijusiems su Rytų Europos ir Baltijos regiono kultūros bei architektūros procesų ir tendencijų tyrimais.

Autoriaus dosjė

Almantas SAMALAVIČIUS

Almantas SAMALAVIČIUS.

Almantas SAMALAVIČIUS – kultūros istorikas ir kritikas, architektūrologas, aukštojo mokslo analitikas, menotyros mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorius. 12 monografijų ir straipsnių rinkinių autorius, 11 knygų sudarytojas. Paskelbęs kelis šimtus straipsnių ir esė Lietuvoje, daugiau kaip 50 mokslo straipsnių užsienio šalyse. Jo knygos ir straipsniai išversti į 14 pasaulio kalbų. Tarptautinių mokslo žurnalų „Journal of Architecture and Urbanism“ (Routledge) bei „Lituanus“ (Lituanus fondas, Čikaga) vyriausiasis redaktorius. Yra dėstęs ir dirbęs mokslinį darbą Europos, JAV ir Azijos universitetuose, skaitė kviestinius pranešimus daugiau kaip 70 tarptautinių mokslo, kultūros ir meno konferencijų ir simpoziumų.

Mokslinių interesų sritys: architektūros istorija, teorija ir estetika, miestokūra ir miesto kultūra, kultūrologija ir lietuvių literatūra, aukštojo mokslo istorija ir teorija.

VGTU inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video