Top Baneris

„Kelių priežiūros” rodikliai prastesni nei planuota

2022 rugsėjo 9 d.
085p3drk
Pasidalykite straipsniu

Šių metų pirmą pusmetį AB „Kelių priežiūra“ pelnas prieš mokesčius, tiek ir grynasis pelnas buvo ženkliai mažesni nei planuota.

Tai labiausiai lėmė 13 proc. didesnė savikaina, lyginant su 2021 m. pirmu pusmečiu. Fiksuojami ženklūs medžiagų, energinių resursų ir degalų kainų šuoliai. Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pirmą 2022 m. pusmetį siekė 2 mln. 636 tūkst. Eur ir buvo 39 proc. mažesnis, lyginant su 2021 m. metų atitinkamu laikotarpiu.  

„Aiškus komandos laimėjimas yra tas, kad per ataskaitinį laikotarpį komercinės veiklos pajamų dalis visoje bendrovės pajamų struktūroje išaugo 9 procentiniais punktais ir siekė 25 proc. Pavyzdžiui, kelių priežiūros veikla savivaldybėms ir kitiems ūkio subjektams augo 32 proc., lyginant su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu, – teigia „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius Rolandas Rutėnas, – Be to, bendrovė pradėjo vykdyti horizontaliojo kelių ženklinimo veiklą, gatvių ir kelių elektros ūkio priežiūros darbus, pradėti įgyvendinti pirmieji šių veiklų darbų užsakymai.“ 

Bendrovės veikloje ir toliau didelis dėmesys skiriamas veiklos efektyvumui. Sistemingai tęsiamas vienas iš sudėtingiausių projektų – veiklos standartizavimas. Toliau kuriami darbų standartai ir vadybos sistema, skaitmenizuojami procesai ir taikomi IT sprendimai jų valdymui. 

„Žvelgiant į strateginius rodiklius, mums pavyko padidinti veiklos efektyvumą, tai rodo pajamos, tenkančios vienam kelių tarnybos darbuotojui ir laiku atliktų statybos projektų dalis visuose vykdytuose statybos projektuose. Veiklos efektyvumo didėjimui įtakos turėjo augusios pardavimo pajamos“, – sako R. Rutėnas. 

Kelių dangos būklės priežiūra, ypatingai po šių metų žiemos sezono, pareikalavo didelių bendrovės pastangų. Tai dar kartą patvirtina, kad esamai kelių tinklo būklei palaikyti ir gerinti skiriamų lėšų vis dar nepakanka. Tačiau šis klausimas susilaukia aktyvių diskusijų, vyksta dialogas, o tai turėtų leisti sėkmingai rasti reikiamus sprendimus. 

Darnumas išlieka vienas iš bendrovės prioritetų, didelis dėmesys teikiamas aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos veiksniams. 2022 m. pirmą pusmetį buvo pristatyta išsami darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita, atitinkanti Pasaulinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standartus. 

Pasak generalinio direktoriaus, „Kelių priežiūra“ laikosi užsibrėžto tikslo atnaujinti turimą technikos parką, todėl pirmą šių metų pusmetį daugiausiai investuota į mašinas ir įrangą bei transporto priemones. „Be to, stiprinant darbuotojų saugumą keliuose, įsigyta pirmoji tokio tipo Lietuvoje saugumo priemonė – smūgio slopintuvai, kurie atlieka skydo funkciją, avarijos metu sugerdami smūgį“, – teigia bendrovės vadovas. 

„Kelių priežiūra“ sistemingai žengia darnos keliu siekdama mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. Šio tikslo siekiama nuosekliai investuojant į aplinką tausojančius, taršą ir energetines sąnaudas mažinančius sprendimus. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. bendrovėje elektros energija 100 % perkama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video