Top Baneris

VTPSI primena apie prievolę laiku įregistruoti statinius

2016 vasario 29 d.
Pasidalykite straipsniu

Teisės aktų pakeitimai, statytojus įpareigoję privalomai registruoti statinius, įsigaliojo praėjusių metų lapkričio 1-ąją. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai primena, kad iki šios datos baigti statyti ar pradėti, bet ilgiau kaip trejus metus nebaigti ir Nekilnojamojo turto registre (NTR) neįregistruoti statiniai, turi būti įregistruoti iki 2016 metų lapkričio 1 dienos.

Atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras, ne vėliau kaip per tris mėnesius privaloma statinį ir daiktines teises į jį įregistruoti NTR. Nebaigti statyti ar rekonstruoti statiniai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos.

Kartu su prašymu įregistruoti pastatytą statinį Registrų centrui turi būti pateikiamas statybos užbaigimo aktas (kai jis privalomas) ar deklaracija apie statybos užbaigimą bei statinio kadastro duomenų byla.

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys registruojamas VTPSI išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Taigi atlikus statinio kadastrinius matavimus ir turint kadastro duomenų bylą, pirmiausiai reikia kreiptis į VTPSI teritorinį skyrių. Nebaigtas statyti ar rekonstruoti nesudėtingas statinys gali būti registruojamas nepateikus VTPSI pažymos. Su naujo nesudėtingo statinio registravimo NTR tvarka ir prašymų įregistruoti nekilnojamąjį daiktą pateikimo būdais galima susipažinti čia.

Galiojančios teisės aktų nuostatos taip pat numato statytojo prievolę tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Šis procesas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR.

Dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui tam tikrais nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą atvejais, sąrašas pateiktas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose.

Žinotina, kad pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį, išskyrus gyvenamuosius namus, galima naudoti tik jį įregistravus NTR. Taip pat ir iki rekonstruoto ypatingo ar neypatingo statinio naujų dalių naudojimo pradžios būtina įregistruoti pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Pastarasis reikalavimas netaikomas rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

Nuo šių metų lapkričio už nustatytos statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų NTR tikslinimo tvarkos pažeidimus bus taikoma administracinė atsakomybė – fiziniams asmenims numatyta bauda nuo 145 iki 290 eurų, juridiniams – nuo 290 iki 580 eurų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video