Top Baneris

Vilniaus rajono savivaldybė investuos į daugiabučių bendrųjų patalpų atnaujinimą

2017 birželio 15 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Savivaldybės vienos iš kitų vis aktyviau perima modelį, kuomet biudžeto lėšomis remiami gyventojai, panorę atnaujinti bendrąsias erdves ar kiemus. Vilniaus rajono savivaldybė primena, kad jau galima teikti paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimui gauti.

Balandį patvirtintas naujasis Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriamą paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojantiems bendrojo naudojimo objektus, pvz., stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentvarkos), laiptines ir t. t. Paraiškos priimamos savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje (Rinktinės g. 50, Vilnius, 1 aukštas) arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius). Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei savivaldybės lėšomis. Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas privalo turėti sukauptą 50 arba 70 procentų darbų sąmatos lėšų sumą, priklausomai nuo objekto būklės. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams. Savivaldybės lėšos nebus skiriamos, jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai jau gauna atitinkamas valstybės paramas. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Savivaldybės finansuojama dalis:

50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20 000 eurų vienam namui.

30 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 eurų vienam namui.

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

• prašymas;
• dokumentai, patvirtinantys atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
• prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatos, statybos leidimas (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), ekspertizė dėl statinio (statinio dalies) avarinės būklės nustatymo (avarinės būklės objektams), namo techninės priežiūros apžiūros aktas;
• namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
• nuosavų lėšų patvirtinimas (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažyma arba banko sąskaitos išrašas).

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Kilus klausimams prašoma kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 275 5081, el. paštas irena.mackel@vrsa.lt.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video