Top Baneris

Valstybė gali apmokėti visas išlaidas daugiabučio namo renovacijos projektui parengti

2014 rugsėjo 21 d.
Pasidalykite straipsniu

Ministerija gauna nemažai daugiabučių namų gyventojų paklausimų apie apmokėjimą už namo renovacijos investicijų plano parengimą ir projekto įgyvendinimo administravimą. Apmokėti šias išlaidas jiems nurodo tai organizuojantis namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, nors šiam tikslui turėtų būti skiriama valstybės parama. 

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vedėjas Ramūnas Šveikauskas, iki 2015 metų spalio 1 dienos valstybė apmoka arba kompensuoja visas projekto parengimo ir jo įgyvendinimo administravimo išlaidas, jeigu jos neviršija Vyriausybės nustatytų apribojimų.

Valstybė teikia paramą projektui ar jo daliai parengti, kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma pritaria atnaujinimo investicijų planui. Jeigu jų sprendimu bendrojo naudojimo objektų valdytojas parengia šį planą, jis neturėtų gyventojams pateikti mokestinių pranešimų ir reikalauti apmokėti investicijų plano parengimo išlaidas iki butų savininkų sprendimo pritarti šiam planui.

Visais atvejais, prieš jiems priimant sprendimą rengti investicijų planą, bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo informuoti gyventojus ir apie preliminarią šio plano parengimo kainą, ir apie galimas pasekmes, jeigu šiam planui nebus pritarta.

Verta atkreipti dėmesį, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepritars investicijų planui ir daugiabučio namo renovacijai, jie privalės apmokėti šio plano parengimo išlaidas proporcingai pagal bendrosios nuosavybės dalį.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas turi užtikrinti, kad planas bus parengtas pagal aplinkos ministro patvirtintą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarką, o paslaugos perkamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Taip pat svarbu nustatyti terminą, per kurį valdytojas įsipareigoja parengti investicijų planą, jį suderinti ir pateikti svarstyti butų savininkams. Tai turi būti nurodyta butų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu protokole.

Valstybės parama apmokant arba kompensuojant daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, apimančias visas funkcijas, susijusias su projekto ar jo dalies parengimu ir įgyvendinimu iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, teikiama nuo tos dienos, kai butų savininkai nusprendžia pritarti investicijų planui ir patvirtina projekto įgyvendinimo administravimo tarifą (jis neturi viršyti 0,35 Lt/m2 per mėnesį), iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Jeigu butų savininkai patvirtina projekto įgyvendinimo administravimo tarifą projekto ar jo dalies (investicijų plano) parengimo laikotarpiui, už šį laikotarpį valstybės parama neteikiama.

Išsamią informaciją apie daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimą, jo įgyvendinimą, valstybės paramos teikimo sąlygas ir procedūras butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti bendrojo naudojimo objektų valdytojas per pirmąjį susirinkimą, kuriame sprendžiama dėl investicijų plano rengimo.

Visą informaciją, susijusią su daugiabučių namų atnaujinimu ir valstybės paramos šiam tikslui teikimu, galima gauti nemokamu telefonu 8 800 20012 arba el. paštu info@betalt.lt.
AM inf.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video