Top Baneris

Utenos regiono atliekų tvarkymo centre pradėti statybos darbai

2015 vasario 1 d.
Pasidalykite straipsniu

Tikslą iki 2020 metų sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 35 proc. biologiškai skaidžių atliekų Utenos regiono atliekų tvarkytojai įgyvendina sklandžiai ir kryptingai. Utenos regiono atliekų tvarkymo centras pradėjo vykdyti projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – Utenos regione sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

Išspręs daug klausimų

Rugsėjo pabaigoje Utenos regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne oficialiai paskelbta mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos pradžia.

Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Bobelis teigė, kad kuriama infrastruktūra leis užtikrinti Vyriausybės nutarimu patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis.

Šiuo metu Utenos regione atskirai surenkamos ir tvarkomos tik žaliosios, didelių matmenų atliekos, antrinės žaliavos, o likusios atliekos šalinamos Utenos regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne. Nemažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekio, dėl išsiskiriančių šiltnamio dujų daromas neigiamas poveikis klimato kaitai, reikalingos papildomos investicijos naujoms sekcijoms įrengti. Įgyvendinant projektą siekiama sukurti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu optimalią biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos regione.

Projektas „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansuojamas Europos Sąjungos (ES) fondų ir Utenos regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis. Utenos regiono atliekų tvarkymo centras su bendrove „Manfula“ 2013 metų rugpjūčio 29 dieną sudarė rangos sutartį „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – daugiau kaip 16,5 mln. litų (be PVM).

Vykdant sutartį bus parengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo pastatų, įrenginių ir visos bendros mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginiams reikalingos infrastruktūros techniniai ir darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai, pastatai, pasirūpinta visa bendra mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginiams reikalinga infrastruktūra. Numatoma, kad mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai bus pradėti eksploatuoti 2015-ųjų spalio mėnesį.

Panaudos išgautas biodujas

2013 metų gruodžio 30 dieną su bendrove „Manfula“ sudaryta antra rangos sutartis „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – daugiau kaip 22,3 mln. litų (be PVM). Pagal šią sutartį bus parengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant, pastatų ir įrenginių techniniai bei darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant, įrenginiai ir statiniai.

Mechaninis ir biologinis apdorojimas (MBA) – tai po pirminio rūšiavimo likusių mišrių komunalinių atliekų apdorojimo metodas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video