Top Baneris

Utenos kolegijos studentai ruošiami konkurencingai rinkai

2015 sausio 29 d.
Pasidalykite straipsniu

Rengiant studijų programas ir specialistus būtina atsižvelgti į darbo rinkos ypatumus ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos mastu. Utenos kolegijos misija ir yra tokia – ruošti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius. Siūloma 20 paklausių darbo rinkoje studijų programų, kurios nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į šiuolaikinės rinkos reikmes, mokslo ir naujausių technologijų lygį.

Paiso regiono poreikių

Pasak Utenos kolegijos direktoriaus prof. dr. Gintauto Bužinsko, nereikia pamiršti, kad Utenos kolegija – regioninė aukštoji mokykla, todėl būtina atsižvelgti į regiono poreikius, vietos verslininkų ir įmonių lūkesčius bei darbo rinkos aktualijas. Tačiau negalima vien ties tuo apsistoti, nes kolegijos specialistai turi būti paruošti dirbti konkurencingoje Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) rinkoje. Tokie iššūkiai, anot G. Bužinsko, kartais būna sunkiai įgyvendinami. Pavyzdžiui, būna atvejų, kai įmonės prašo automatikos operatorių, tačiau parengti individualią studijų programą ir specialistų nėra paprasta – tai užima daug laiko. Todėl yra kitų žinių suteikimo galimybių poreikis, nebūtinai per studijų programą.

Utenos kolegija bendradarbiauja su regiono įmonėmis, atsižvelgia į poreikius, kokių specialistų reikia šiuo metu ir kokių prireiks ateityje. „Bendradarbiaujama paisant daugybės dalykų. Pas mus dominuoja apdirbamoji maisto pramonė, tad mes atsižvelgdami į aktualijas įgyvendiname maisto produktų technologijos studijų programą. Yra nemažai veikiančių pramonės įmonių, todėl pagal regiono darbdavių poreikius atgaivinome elektros energetikos studijų programą“, – sakė G. Bužinskas.

Tikimasi, kad ateityje dar labiau augs turizmo ir svetingumo srities specialistų poreikis, todėl, be jau įgyvendinamos turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos, nuo šių metų pradėta realizuoti tarptautinė jungtinė svetingumo vadybos studijų programa anglų kalba. Utenos kolegija turi ir teisės studijų programą.

Aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje

2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu Utenos kolegija pasirašė 10 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių su Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos verslo paramos agentūra. Bendra finansuojamų projektų vertė siekia beveik 10 mln. litų. Keturi projektai buvo skirti konkrečių studijų programoms atnaujinti. Atnaujinta 16 studijų programų iš 20 vykdomų kolegijoje.

Projekto „Utenos kolegijos paklausių darbo rinkoje studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymosi sistemą“ metu atnaujintos 9 studijų programos, t. y. daugiau nei trečdalis visų vykdomų studijų programų kolegijoje.

Pagal projektus taip pat atnaujintos ir pritaikytos dėstyti užsienio studentams septynios studijų programos. Jos populiarios visoje Lietuvoje – tai odontologinė priežiūra, burnos higiena, socialinis darbas, socialinė pedagogika, informacinių sistemų technologijos, maisto produktų technologija, aplinkos inžinerija. Pritaikant studijų programas dėstyti studentams iš užsienio šalių buvo patobulintos dėstytojų kompetencijos tarptautinių stažuočių metu, parengta metodinė medžiaga anglų kalba, įsigyta nauja programinė bei mokomoji įranga, literatūra užsienio (anglų) kalba.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video