Top Baneris

Studijų VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete galimybės

2015 gegužės 11 d.
Pasidalykite straipsniu

Pirmosios pakopos studijos

Fakultete yra šešios pirmosios pakopos studijų programos. Dauguma jų Lietuvoje yra tik Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU). Priklausomai nuo pasirinkimo įgyjamas aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos, matavimų inžinerijos, statinių inžinerinių sistemų bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Dvi inžinerijos studijų programos dar turi specializacijas. Nuolatinės studijos trunka 4 metus, ištęstinės neakivaizdinės – 6 metus.

Dirbantiems studentams sudaroma galimybė studijuoti ištęstine studijų forma. Priklausomai nuo studijų programos galima įgyti statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Ištęstinių studijų programos, išskyrus statinių inžinerines sistemas, yra tapačios nuolatinių studijų programoms. Nuo 2013 metų statinių inžinerinių sistemų programa vykdoma nuotoliniu būdu. Aplinkos inžinerijos, geodezijos, kelių ir geležinkelių inžinerijos, pastatų energetikos studijų programos turi išlyginamąsias studijas, skirtas kolegijų absolventams. Studijų trukmė – 2 metai.

Fakultete rengiami trijų kvalifikacinių lygių specialistai: bakalaurai, magistrai ir daktarai. Kiekviena studijų pakopa leidžia įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Sėkmingai baigę pagrindines studijas absolventai gali studijuoti antrojoje studijų pakopoje – magistrantūroje, o vėliau tęsti studijas doktorantūroje, siekdami mokslų daktaro laipsnio.

Fakultetas palaiko glaudžius ryšius su daugelio Europos valstybių universitetais. Studentai bei dėstytojai išvyksta studijuoti ir stažuotis į Daniją, Didžiąją Britaniją, Norvegiją, Portugaliją, Prancūziją, Vokietiją, Austriją, Švediją, Suomiją, Slovėniją, Ispaniją, Lenkiją, Latviją, Italiją bei kitas šalis.

Aplinkos apsaugos inžinerija

Studentai, kurie mokosi pagal aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą, gali pasirinkti vieną iš trijų specializacijų: aplinkos apsaugos technologiją, aplinkos apsaugos viešąjį administravimą arba vandentvarką. Studentai, pasirinkę aplinkos apsaugos technologijos arba aplinkos apsaugos viešojo administravimo specializacijas, nagrinėja aplinkos taršos problemas, išmoksta įvertinti aplinkos būklę, taikyti ir realizuoti techninius bei organizacinius sprendimus, projektuoti ir pritaikyti nuotekų, oro valymo ir atliekų tvarkymo įrenginius bei technologijas.

Absolventai geba priimti racionalius, darnios plėtros koncepciją atitinkančius, su aplinkosauga susijusius sprendimus, išmano, kaip dirbti su šiuolaikine informacine ir aplinkos tyrimų įranga. Bakalaurai gali dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, savivaldybėse, regioniniuose atliekų tvarkymo centruose, energetikos ir pramonės įmonėse, konsultacinėse projektavimo bei aplinkosaugos firmose. Vandentvarkos specializaciją pasirinkę studentai susipažįsta su vandens ruošimo ir nuotekų valymo metodais bei įrenginiais, jų eksploatavimu, mokosi projektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų darbą, siurblines ir gręžinius, susipažįsta su aplinkos taršos problemomis, išmoksta įvertinti aplinkos būklę, priimti ir realizuoti techninius bei organizacinius sprendimus.

Bakalaurai gali dirbti vandens tiekimo ir aplinkos apsaugos srityje. Taip pat jie gali projektuoti vandentiekius, nuotakynus, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, vykdyti vandentvarkos infrastruktūros objektų priežiūrą ir statybą, dirbti savivaldybės įmonėse, aplinkos apsaugos departamentuose.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video