Top Baneris

Stiprėja statybinių atliekų tvarkymo kontrolė

2014 lapkričio 3 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija primena, kad statybinės atliekos statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir laikomos atskirai. Ši prievolė įsigaliojo rugsėjo viduryje patikslinus Statybinių atliekų tvarkymo taisykles.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikomos komunalinės, inertinės, tinkamos perdirbti ir pakartotinai naudoti, pavojingos ir netinkamos perdirbti atliekos.

Komunalinėmis atliekomis laikomi maisto likučiai, tekstilės gaminiai, buitinės ir į jas savo pobūdžiu ar sudėtimi panašios kitokios atliekos. Inertinėmis − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamoms atliekoms, antrinėms žaliavoms priskiriamas popierius, stiklas, pakuotės, plastikas ir kt. medžiagos. Pavojingoms atliekoms priskiriami tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, kurios gali turėti neigiamos įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai, medžiagos. Netinkamomis perdirbti atliekomis laikomos izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.

Tinkamiausias būdas tvarkyti statybos atliekas – jas rūšiuoti į atskirus konteinerius ir perduoti tvarkančioms įmonėms. Jų sąrašą galima rasti atliekas tvarkančių įmonių registre.

Pavojingos statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius ir ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vilniaus gyventojai išrūšiuotas statybos ir griovimo atliekas gali gabenti į sostinės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Šių aikštelių adresai nurodyti tinklalapyje http://www.vaatc.lt/aiksteles/. Šiuo metu iš gyventojų putų polistirolas priimamas didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėje Pramonės g. 209s Vilniuje ir Veličionių kaime Vilniaus rajone (iki 1 kubinio metro iš gyventojo). Didesnius kiekius putų polistirolo nemokamai priima UAB „Šilputa“.

Vilniaus regione netinkamas perdirbti statybines atliekas (izoliacinės medžiagos, akmens ar stiklo vata ir pan.) turi teisę priimti Kazokiškių sąvartynas (http://www.vaatc.lt/savartynai/atlieku-salinimas-vilniaus-apskrities-regioniniame-komunaliniu-atlieku-savartyne/informacija-atlieku-turetojams-ir-vezejams/).

Kaip statybvietėse laikomasi Statybinių atliekų taisyklių, kontroliuoja regionų aplinkos apsaugos departamentai. Dabar ši kontrolė yra stiprinama. Statybininkams, nesilaikantiems teisės aktų reikalavimų ar juos netinkamai vykdo, gresia administracinė atsakomybė. Baudos dydis priklauso nuo sukauptų ir netinkamai tvarkomų atliekų kiekio. Gali būti skiriama nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų bauda.
 AM inf.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video