Top Baneris

Statybų sektoriaus asociacijos nori permainų

2018 kovo 23 d.
statybos inžinierius
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Septynios statybų sektoriaus asociacijos nusprendė – vienysis siekdamos bendro tikslo – profesionaliai atstovauti statybos inžinierių poreikiams ir interesams, vystyti jų savivaldą, visuomeninių organizacijų vaidmenį apibrėžiant, suteikiant, vertinant ir pripažįstant statybos inžinierių profesinę kvalifikaciją.

Asociacijų pasirašyti memorandumu siekiama suvienyti visose statybos srityse Lietuvoje dirbančius statybos inžinierius, kurių interesams atstovauja atskiros asociacijos. Bendradarbiavimą skatinantį dokumentą pasirašė Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos statybininkų asociacija, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija ir Lietuvos santechnikų asociacija.

Organizacijos siekia aiškiai apibrėžti ir suvienodinti visų asociacijų ir bendrijų profesinės inžinierių kvalifikacijos srityje taikomus reikalavimus bei tvarkas, taikyti bendrą ir konsoliduotą informacijos kaupimo, saugojimo ir teikimo sistemą.

Poreikį aktyviau bendradarbiauti lėmė pastaruoju metu kilusios diskusijos dėl statybos inžinierių kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo organizavimo ateities, šiuos procesus toliau vykdysiančios institucijos. Memorandumą pasirašiusios organizacijos sutarė bendrai atstovauti statybų rinkoje Lietuvoje dirbantiems inžinieriams ir išreiškė pasiryžimą kartu su statybos sritį kuruojančia Aplinkos ministerija ieškoti geriausių sprendimų, kaip organizuoti statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą.

Praėjusių metų pabaigoje Aplinkos ministerija ėmėsi svarstyti statybos dalyvių atestavimo funkcijos atskyrimą nuo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro veiklos. Statybos sektoriaus dalyviai, vertindami planuojamų pokyčių svarbą, siekia aktyviai dalyvauti šio klausimo diskusijose ir teikti statybos rinkos dalyvių interesus atitinkančius pasiūlymus. Šiuo metu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registre yra užfiksuota daugiau nei 18 tūkstančių atestatų, išduotų nuo 2012 metų.

„Visos septynios memorandumą pasirašiusios organizacijos pripažįsta tas pačias statybos inžinierių profesines vertybes, tačiau iki šiol išblaškytos pavienės iniciatyvos neduodavo laukiamų rezultatų. Tikime, kad bendradarbiaudami lengviau pasieksime bendrų tikslų, o susivienijusios organizacijos tinkamai atstovaus statybos inžinierių interesams. Spartėjant statybos skaitmeninimo procesams ryškėja būtinybė sisteminti kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo procesus ir duomenis. Tai įmanoma tik visoms susijusioms organizacijoms glaudžiai bendradarbiaujant. Džiaugiamės, kad Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir kitos organizacijos rodo iniciatyvą ir yra pasirengusios veikti vieningai – tai pirmas žingsnis didelių darbų link“, – teigė Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.

Statybos inžinieriams atstovaujančios asociacijos ketina bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant statybos sektoriaus profesinį standartą, kuriant statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos apibrėžimo, suteikimo, vertinimo, pripažinimo teisės aktus, vertinant kvalifikaciją, atestuojant ir pripažįstant, mokymo veiklose, kuriant bendrą statybos inžinierių registrą, jo priežiūroje bei kitose srityse.

Lietuvos statybininkų asociacija siekia aktyviai dalyvauti statybos dalyvių – tiek specialistų, tiek darbininkų – kompetencijų vertinimo ir pripažinimo veiklose, šių procesų ir duomenų sisteminime. Efektyviam kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui bei informacijos valdymui reikalingas visų susijusių organizacijų bendradarbiavimas, todėl Lietuvos statybininkų asociacija jau pasiekė bendradarbiavimo susitarimus su kitomis statybos sektoriuje veikiančiomis asociacijomis ir su daugeliu statybininkus rengiančių profesinių mokyklų Lietuvoje.

Lietuvos statybininkų asociacijos inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video