Top Baneris

Statybų patikrinimus planuos informacinė sistema

2014 balandžio 19 d.
Pasidalykite straipsniu

Ar teisėti statybą leidžiantys dokumentai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos tikrina jau naudodamasi neseniai sukurta Veiklos planavimo ir rizikos valdymo informacine sistema (RVIS). Palaipsniui tokiu būdu bus atrenkami tikrinti ir statybos dalyviai bei objektai, o kitų metų patikrinimų planai bus sudaromi tik pagal RVIS duomenis.

Kuriant šią informacinę sistemą, pirmiausia buvo išsiaiškinti kriterijai, lemiantys statybos ar statybos dalyvių rizikingumą, ir apibrėžtos rodiklių reikšmės. Sudarytas juos įvertinantis matematinis modelis, pagal kurį RVIS reitinguoja statybos objektus ir subjektus pagal jų rizikingumą. Statybos valstybinės priežiūros pareigūnai iškart gali matyti pasirinktą tikrintinų statybą leidžiančių dokumentų, rangovų, techninių prižiūrėtojų, kitų statybos dalyvių ar statinių sąrašą. Kuo rizikingesnis statybos dalyvis ar statybos procesas, tuo daugiau jis bus tikrinamas.

RVIS yra susieta su informacine sistema „Infostatyba“, per kurią išduodami statybą leidžiantys dokumentai, fiksuojami savavališkos statybos atvejai, įvairūs pažeidimai, atliktų patikrinimų rezultatai. Iš „Infostatybos“ ir kitų šaltinių naujoji sistema renka duomenis ir juos apdoroja pagal nustatytus kriterijus. Tai leidžia išvengti žmogiškojo faktoriaus įtakos vykdant atranką, efektyviau ir objektyviau sudaryti patikrinimų planus, sumažinti darbo laiko sąnaudas ir lėšas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video