Top Baneris

Siūloma, kaip statybos sektoriuje mažinti korupcijos riziką, didinti skaidrumą, griežtinti atsakomybę

2023 balandžio 6 d.
korupcija statybose
Pexels nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimus. Jais siekiama statybos sektoriuje mažinti korupcijos riziką, didinti skaidrumą, griežtinti atsakomybę.

Įgyvendinat 2022 m. gruodžio 22 d. priimtus Statybos įstatymo pakeitimus ir norint išplėsti konkurenciją rinkoje, subalansuoti statybos užbaigimo procedūrų kainas numatyta, kad statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas taip pat galės teikti paslaugas tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą ar pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, skelbiama ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Planuojama atsisakyti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pavestos statybą leidžiančio dokumento išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka savivaldybės administracija.

Siūloma, kad jei tikrindama statinio projektą savivaldybės administracija nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai nurodyti Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, ji turi kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar statinio projektas atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  reikalavimus.

Taip pat atsižvelgus į 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojančio Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus numatyta, kad statybą leidžiantį dokumentą išduos savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, teikiant prašymą per IS „Infostatyba“, dokumentai turės būti įkelti į jiems numatytas sritis, dokumentams suteikti pavadinimai turės atitikti jų turinį. Keičiasi ir su prašymu gauti užbaigimo aktą bendruoju atveju teikiamų dokumentų sąrašas.

Tikslinamos užbaigimo akto išdavimo komisijos darbo nuostatos, nurodant, ką pagal kompetenciją komisijos nariai privalo patikrinti. Aiškiau išdėstytos statybos užbaigimo akto procedūros atvejai, tokie kaip sustabdymas, komisijos darbo atnaujinimas. Nurodyta, ką pagal kompetenciją privalo patikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Aplinkos apsaugos agentūros atstovas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video