Top Baneris

Rengiamas specialusis Tado Ivanausko Obelynės sodybos planas

2016 rugpjūčio 9 d.
wikipedia.org nuotr.
wikipedia.org nuotr.

Kultūros paveldo departamento (KPD) specialistai ketina parengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos, esančios Obelynės gatvėje, Akademijoje, Kauno rajone, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą (toliau – specialusis planas).

Specialusis planas padės užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą. Tam ketinama įtvirtinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos ir apsaugos zonos ribas bei jų plotus, taip pat – nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.

Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas bus rengiamas supaprastinta tvarka.

Planavimą organizuoja Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.kpd.lt

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@heritage.lt.

KPD inf.

Komentarai