Top Baneris

Pasikeitė atestavimo tvarka ir terminai

2015 gegužės 12 d.
Pasidalykite straipsniu

Siekdamas paspartinti ir optimizuoti atestavimo procesą, aplinkos ministras pakeitė ypatingo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir rangovų, vykdančių veiklą ypatingame statinyje, atestavimo tvarką.

Pagal neseniai įsigaliojusius pasikeitimus vadovams ir rangovams kvalifikacijos atestatas turės būti išduotas per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos. Iki pakeitimo vadovams kvalifikacijos atestatai buvo išduodami per 45 kalendorinės dienas, o rangovams – per 30 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos.

Pagal iki šiol galiojusią atestavimo tvarką vadovų ir rangovų prašymus dėl kvalifikacijos atestato išdavimo ir pateiktus atestavimo dokumentus vertino aplinkos ministro įsakymu sudarytos Atestavimo komisijos. Minėtoms komisijoms buvo pavesta teikti išvadas dėl kvalifikacijos atestato išdavimo atestavimą atliekančiai organizacijai – Statybos produkcijos sertifikavimo centrui (SPSC).

Nuo šiol Atestavimo komisijos panaikinamos, o jų funkcijas vykdys SPSC direktoriaus paskirti atestavimo ekspertai. Atestavimo ekspertais gali būti skiriami asmenys, atitinkantys nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atestavimo eksperto funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuos Atestavimo nuostatai, kuriuos tvirtina SPSC direktorius.

AM inf.

 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video