Top Baneris

2013 vasario 28 d.
Pasidalykite straipsniu

Siaurasis geležinkelis ne tik lietuviams atrodo patrauklesnis už standartinį plačiomis rusiškomis ar europietiškomis vėžėmis. Jis visuomet buvo vertinamas dėl savo unikalios istorijos, funkcijų, savotiško dekoratyvumo. Todėl siaurųjų geležinkelių stočių išsaugojimo praktika pasaulyje paplitusi labiau nei plačiųjų. Vis dėlto yra organizacijų, kurios stengiasi išsaugoti, populiarinti ir plačiuosius geležinkelius.

Pavyzdinė britų paveldosauga

Bene daugiausia geležinkelių paveldosaugos srityje yra pasiekusi Didžioji Britanija. Čia geležinkelių paveldas sulaukia dėmesio dėl išskirtinės istorijos ir paplitimo. Siekiant išsaugoti šią transporto rūšį, kuriamos įvairios asociacijos, organizacijos, kurios planuoja su geležinkeliais susijusią veiklą, duoda patarimų ir nustato būdus šiam paveldui prižiūrėti, organizuoja edukacinę veiklą ir pan. Būtent Didžiojoje Britanijoje, Velse, buvo įkurta pirmoji su geležinkelių paveldo apsauga siejama organizacija. 1950 metais susibūrę savanoriai entuziastai siekė išsaugoti „Talyllyn“ siaurąjį geležinkelį.

Viena svarbiausių geležinkelių paveldu besirūpinančių organizacijų yra Geležinkelių paveldo asociacija (The Heritage Railway Association). Ji atstovauja turizmo ir paveldo geležinkeliams bei geležinkelių išsaugojimo grupėms Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Čia suburta per 250 narių, veikiančių skirtingose srityse. Esminiai šios organizacijos tikslai – atstovauti narių interesams šalies vyriausybėje, teikti profesionalias konsultacijas, informaciją, pagalbą geležinkelių paveldo klausimais, skatinti ir padėti plėtoti narių verslumą, organizuoti konkursus, teikti apdovanojimus už sėkmingą ir tinkamą geležinkelių paveldo apsaugą.

lauzas

Kita svarbi organizacija, prisidedanti prie geležinkelių paveldo išsaugojimo, yra Geležinkelių paveldo komitetas (The Railway Heritage Committee). Vienas jo tikslų – kaupti informaciją, dokumentus, istoriškai vertingus ir saugotinus artefaktus. Ši organizacija sprendžia, kokiai institucijai patikėti vertingų dalykų saugojimą, priežiūrą, taip pat rengia seminarus, susirinkimus. Komitetas netgi turi teisę nustatyti kriterijus, kuriais remiantis atrenkami didžiausią vertę turintys artefaktai, numatomos priemonės, pratęsiančios geležinkelių gyvavimą, fiksuojančios tam tikrų reiškinių unikalumą, gebėjimą reprezentuoti geležinkelius kaip socialiai svarbų reiškinį.

Viena pagrindinių organizacijų, siejamų su geležinkelių stočių istorinių statinių konservavimu bei restauravimu, buvo įkurta 1985 metais Londone Didžiosios Britanijos geležinkelių valdybos iniciatyva – „The Railway Heritage Trust“.Jos tikslai buvo naudojamų ir nebenaudojamų stočių konservavimas bei restauravimas. Kol organizacija veikė, parengta daugiau kaip 600 projektų, kurių vertė – beveik 20 mln. svarų sterlingų. Didžiąją dalį sumos sudarė įvairių fondų, privačių asmenų, organizacijų, įmonių lėšos.

Kita ne mažiau reikšminga, tik labiau vietos pobūdžio organizacija irgi įkurta Londone 1979 metais – Londono geležinkelių asociacija (Railway Associations In London, RAIL). Pagrindinis jos uždavinys – koordinuoti vietos grupių veiklą, susijusią su geležinkelių paveldo apsauga Londone ir jo apylinkėse. Organizaciją sudaro per 60 grupių, kurios keičiasi informacija, diskutuoja, įgyvendina įvairias socialines programas.

Daugiau skaitykite žurnale…


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video