Top Baneris

Nuotekų dumblo tvarkymas – nebe problema

2016 gegužės 5 d.
Pasidalykite straipsniu

Šių metų pradžioje bendrovė „Kauno vandenys“ užbaigė Europos Sąjungos (ES) ir biudžeto lėšomis finansuotą projektą „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projekto vertė – kone 10 mln. eurų. 80 proc. reikiamos sumos skyrė ES, likusi dalis – valstybės biudžeto ir vandentvarkos įmonės lėšos.

Projekto nauda – akivaizdi

Dumblo apdorojimo įrenginiai, anot įmonės „Kauno vandenys“ direktoriaus Lino Baltrėno, Kauno regionui buvo labai reikalingi: ir dėl problemiško dumblo laikymo, ir dėl nuotekų dumblo skleidžiamo kvapo. Mat ilgą laiką dumblas buvo laikomas „Kauno vandenų“ nuotekų valykloje išbetonuotoje maždaug 12 hektarų ploto aikštelėje.

Įgyvendinant projektą buvo rekonstruoti biofiltrai, pastatyta stoginė, skirta laikinai laikyti džiovintą dumblą, pakeisti dumblo siurbliai, šilumokaičiai. Taip pat sumontuota visa reikalinga dumblo apdorojimo įranga.

Marvelės nuotekų valykloje pastatytuose dumblo apdorojimo įrenginiuose nuotekų dumblas bus pūdomas, sausinamas ir džiovinamas. Tikimasi, kad sudžiovintą nuotekų dumblą ateityje bus galima panaudoti kaip biokurą arba žemės ūkyje. Aplinkos ministerijoje kaip tik rengiama studija, kurioje, remiantis vokiečių patirtimi, analizuojamos galimybės nuotekų dumblą panaudoti žemės ūkyje, teritorijoms rekultivuoti ir pan.

Į valyklą dumblas tilptų ir iš viso regiono

l baltrenas

Linas Baltrėnas

Skaičiuojama, kad naujųjų nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių pajėgumų pakaktų ir viso Kauno regiono nuotekų dumblui sutvarkyti. Žiemos metu moderniuose dumblo apdorojimo įrenginiuose galėtų būti sudžiovinta 11,2 tonos nuotekų dumblo, vasarą – apie 15 tonų. Šiuo metu jau išdžiovinta apie 200 tonų dumblo.

Iki šiol nuotekų dumblas iš Kauno buvo vežamas į Ežerėlį. Per metus jo susidarydavo apie 16 tūkst. tonų.

„Nuotekų dumblą supūdžius, nusausinus ir išdžiovinus, jo masė sumažėja net keturis kartus. Dumblą sandėliuosime čia pat, Marvelėje esančiuose įmonės sandėliuose“, – aiškino bendrovės ,,Kauno vandenys“ vadovas L. Baltrėnas.

Kauniečių įgyvendintas projektas „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ – dar vienas žingsnis siekiant 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytų tikslų – 80 proc. Lietuvoje susidarančio dumblo tvarkyti taikant modernias technologijas.

Ruošiasi dar vienam startui

Sėkmingai užbaigusi vieną projektą, bendrovė „Kauno vandenys“ planuoja imtis kito – nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Nuotekų valykloje ruošiamasi pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo ultragarsu įrangą ir kvapų filtrus. Nuotekų valyklos rekonstrukcijai 2016–2018 metais numatyta skirti 3 mln. eurų., iš jų 870 tūkst. eurų tikimasi gauti iš ES Sanglaudos fondo.

kauno vandenys 2

Atidaryme dalyvavo Vyriausybės, savivaldybės ir rangovų atstovai.

Bendrovė „Kauno vandenys“ mechaninio ir cheminio nuotekų valymo įrenginius pradėjo eksploatuoti 1999-aisiais. Tais pat metais nuotekų dumblas pradėtas pūdyti metatankuose ir sausinti centrifugomis. 2008-aisiais nuotekų valykloje paleisti biologinio valymo įrenginiai. Taip pat – kogeneracinė jėgainė: dviejuose jos generatoriuose buvo deginamos pūdymo proceso metu susidariusios biodujos. Pastačius modernius dumblo apdorojimo įrenginius, paleistas dar vienas kogeneracinės jėgainės generatorius. Vandentvarkos įmonė pasirūpino įdiegti ir reikiamą įrangą, skirtą biodujoms išvalyti – pašalinti sieros vandenilį ir tokiu būdu sumažinti oro taršą.

 RĖMĖJO TURINYS 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video